Samiska emigranter fotograferade vid ankomsten till Ellis Island i Amerika någon gång mellan år 1905 och 1914. Foto:August Sherman/The New York Public Library (CC Public Domain).

Vill du svara på frågelistan Samisk migration och förflyttningar?

I Isofs samlingar finns tusentals berättelser som handlar om flyttar och rörelse mellan olika platser. Nu vill Isof, i samarbete med stiftelsen Gaaltije och stiftelsen Ájtte, särskilt uppmärksamma samisk migration till, från och inom Sverige och Saepmie/Sápmi/Sábme/Sámie.

Frågelistan Samisk migration och förflyttningar berör olika former av förflyttningar och det är människors egna berättelser och erfarenheter som står i fokus: säsongsvisa förflyttningar, rörelser inom Saepmie/Sápmi/Sábme/Sámie över nationsgränser, arbetsmigration och flyttar söderut. Den ställer också frågor om tvångsförflyttningar, och flyttar till andra platser, såsom transatlantiska förflyttningar till Amerika och Kanada.

Frågelistan finns här: http://www.isof.se/folkminnen/beratta-for-oss/samisk-migration.html Alla svar kommer att bevaras i våra arkivsamlingar och därmed tillgängliggöras för forskare och andra intresserade.

I länken nedan hittar du information om en privat samisk samling som bland annat speglar Karesuandosamernas vandringar till sommarvistena på de nordnorska öarna. Samlingen berättar även om de tvångsförflyttningar som drabbade denna grupp på 1940-talet. http://www.isof.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter-2016/2016-03-29-ny-samling-om-karesuandosamerna.html

Om samiska samlingar vid Isof. http://www.isof.se/folkminnen/samlingar/samiska-samlingar.html

Vill du bli intervjuad eller har frågor om projektet? Kontakta Charlotte Hyltén-Cavallius, charlotte.hylten-cavallius@isof.se  tel: 073-5586055

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-12-06