Den 6 februari firas den samiska nationaldagen. Foto: Malin A Junkka

Samisk konst visas upp med start på nationaldagen

Vårens videogudprogram har premiär på samernas nationaldag den 6 februari. Programmet tar tematisk avstamp i fem konstnärer med samisk bakgrund och tillhörighet och fem verk som på olika vis relaterar till det samiska.

Videogud visar videokonst med spets och verkshöjd på olika platser i Gävleborg, Uppsala och Dalarna. Videogud är ett samarbete mellan regionerna Gävleborg, Uppsala och Dalarna som har funnits i sin nuvarande form sedan hösten 2006. Nätverket verkar för att tillgängliggöra aktuell videokonst för den breda allmänheten, samt för att uppmuntra och stödja konstnärer och filmare som verkar inom området. Kärnan i verksamheten utgörs av ett antal videostationer i offentlig miljö och en branschträff för videokonst och experimentell film.

Liselotte Wajstedts – A Sami and her body

Första videoverk ut är Liselotte Wajstedts A Sami and her body, där hon undersöker sin kropp som verktyg, hem och som kött och blod. Samtidigt lär hon sig vad olika kroppsdelar heter på nordsamiska). Språk och identitet är starkt förbundet till varandra. Liselotte Wajstedt är verksam i Stockholm, Sverige.

Gjert Rognlis – Eallin lea guovttesuorat niehku – Life is a two way dream

Sedan följer Gjert Rognlis videoverk Eallin lea guovttesuorat niehku – Life is a two way dream. Shamanens världsåskådning flätas samman med vår samtid, framtidens dåtid, en tid av globalisering, polarisering och individualism till en annan historia och tolkning av världen. Gjert Rognli är verksam i Oslo, Norge.

Anne Merete Gaup – The colourful life of the Saami children 

Videoverket The colourful life of the Saami children av Anne Merete Gaup är ett dubbelbottnat verk. En drömsk beskrivning av det sammelsurium av minnen som en barndom kan vara, om desorientering och majoritetssamhällets krav på att tvätta bort och tona ner sin etniska tillhörighet. Allt sett genom en tvättmaskinslucka. Anne Merete Gaup är verksam i Kautokeino/Guovdageaidnu, Norge.

Elle Sofe Henriksen – Juoigangiehta – the yoiking hand 

Fjärde videoverket i vårens program är Juoigangiehta – the yoiking hand av Elle Sofe Henriksen. Ett semidokumentärt videoverk med följsam rytm om handens betydelse i den traditionella jojken, samisk sång. I samband med den kristna kyrkans missionerande bland samer, med början under 1600-talet, ansågs jojken som något syndigt och förbjudet. En syn som följt med ända fram till våra dagar vilket har påverkat hur jojken som kulturyttring har traderats. Elle Sofe Henriksen är verksam i Kautokeino/Guovdageaidnu, Norge.

Marja Helander – Birds in the Earth 

Vårens sista videoverk är Birds in the Earth av Marja Helander. Två dansare dansar sig igenom snöiga vidder i norr och vidare till maktens centrum, det finska parlamentets pompösa byggnad i Helsingfors. Verket undersöker frågor om konsumtion och tillväxt i det moderna samhället och hur det står i konflikt med urfolkens rättigheter, traditioner och relation till naturen. Verket visas i samverkan med den finska filmorganisationen Av-Arkki. Marja Helander är verksam i Helsingfors, Finland.

Sápmi – Sábme – Saepmie

Samernas land/Sameland, sträcker sig från Norska havet i väster och över Sverige och Finland till ryska Kolahalvön i öster och från Dalarna och Gävleborg i söder ända upp till Barents hav i norr. Förutom att de tre regionerna, Region Gävleborg, Region Uppsala och Region Dalarna, som ingår i Videogud överlappar och gränsar till Sápmi så ligger Sveriges sydligaste sameby, Idre sameby, i Dalarna. Det samiska samhället har alltid varit närvarande i de här regionerna. Historiskt finns det många beröringspunkter både mer och mindre positiva som t.ex. rasbiologiska institutet i Uppsala, vilket berör i allra högsta grad även den samiska historien.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-01-22