Girjas vann mot staten

Högsta domstolen (HD) slår fast i sin dom att samebyn har denna rätt som en följd av urminnes hävd. Samebyn Girjas får därmed upplåta småviltsjakt och fiske utan statens samtycke.

Tvisten har pågått sedan 2009 då Girjas stämde staten – och handlar om vem som ska ha upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske på samebyns områden ovanför odlingsgränsen.

Staten yrkade att det är den, i form av markägare, som har rätt att bestämma över jakt och fiske, medan samebyn enbart har rätt att utöva jakt och fiske.

Girjas å sin sida yrkade att samebyn ensam ska äga upplåtelserätten till det. Det är en rättighet som de anser tillkommer genom urminnes hävd, en juridisk rätt som bygger på att man under lång tid har brukat marken. Och HD ger alltså samebyn rätt i dagens dom. Det skriver Svenska Dagbladet, läs hela artikeln här.

Läs Sameradions samlade rapportering från Girjasmålet här.

Läs pressmeddelandet från Högsta domstolen. 

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-01-23