Inge Frisk, Catti Eira Olsen och Mikael Blind från Stockholms sameförening. Foto: Malin A Junkka

Tema hållbarhet på samernas nationaldag i Stockholm

I Stockholm inleddes den samiska nationaldagen med flaggceremoni vid Stadshuset under framförande av jojk av Astrid Tuorda. På kvällen anordnade Sameföreningen en kväll på temat hållbarhet i Sápmi.

- Att våra marker i norr är hela och går att använda är även viktigt är för oss samer i Stockholm. Vi vill uppmärksamma detta, sa Inge Frisk, verksamhetsutvecklare i föreningen som har 500 medlemmar.

Den samiska högtidsdagen uppmärksammades på många håll i landet och runt om i Sápmi. Ett 80-tal kom till Stockholms stadshus. Det hölls tal av bland andra Henrik Blind, förkämpe för social och miljöhållbarhet i Laponia och Jåhkåmåhkke.

Den 1 februari  2019 blev Stockholms stad en del av förvaltningsområdena för samiska och för meänkieli, vilket innebär att rättigheterna för samer och tornedalingar stärktes. Bland annat innebar det nya uppdraget att barn har rätt till förskola där hela eller en väsentlig del av tiden är på samiska eller meänkieli. Inge Frisk sitter också i samrådsgruppen som träffar Staden och Region Stockholm med jämna mellanrum.
- Den viktigaste frågan vi driver nu är den om förskolan, där har utbildningsförvaltningen gjort en handlingsplan med prio på samisk förskola, säger Frisk.

Sameföreningen i Stockholm bildades 1947. Sameföreningen var från början en kamratförening, men är i dag också en aktiv samisk röst i samhället.  Sameföreningen har sedan starten varit en viktig samlingspunkt för samer i Stockholm. 

Föreningen arrangerar årliga återkommande arrangemang för samer i Stockholm med omnejd och jobbar kontinuerligt med att sprida kunskap om det samiska samhället och dess kultur.  Föreningen engagerar sig starkt för samiska barns rätt till modersmålsundervisning i skolorna. Förutom studiecirklar i samiska språk, anordnas ibland kurser i slöjd, företrädda av kunniga lärare.
- Vi skulle vilja vara en större motor och nå ut med allt som händer kring det samiska i Stockholm. 

Samiska nationaldagens kvällsprogram, på Finska skolan i Stockholm,  uppmärksammade aktuell hållbarhet i Sápmi med erfarenheter från världsarvet Laponias och Jokkmokkstraktens skogar, fjäll, vatten och människor. Helt enkelt – hur står det till med Laponia och dess omgivningar? Tor L Tuorda berättade med sina filmer, Henrik Blind berättade med bilder och Astrid Tuorda med jojk.

Catti Eira Olsen fanns på plats och ordnade inför kvällsarrangemanget. Hon har varit aktiv i föreningen i 6 år.
- Jag får träffa andra samer och lyssna på nord- och sydsamiska. Det betyder mycket, säger Catti som också deltar i en samisk poesi-grupp på fritiden.

Sameföreningen i Stockholm är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen tar enligt den samiska traditionen och tron på ett levnadssätt i samklang med naturen, stor hänsyn till miljön och vi verkar för en hållbar utveckling. 

Föreningen erhåller verksamhetsbidrag från följande organisationer; Sametingets kulturnämnd och Region Stockholms kulturnämnd.

MALIN A JUNKKA

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2020-03-05