Nya skrifter att ladda ner!

Nu finns två nya skrifter som du kan ladda ner. Den ena heter Romsk inkludering i praktiken och den andra är en Myndighetskatalog som beskriver olika myndigheters bäring på de nationella minoriteterna. De hittar länkar till dessa nedan.

Romsk inkludering i praktiken hittar du här. Det är en skrift framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm och sammanfattar erfarenheter och exempel från kommuner som fått statsbidrag för sitt arbete med romsk inkludering.

Myndighetskatalogen som du hittar här har kommit till under samråd med nationella minoriteters riksorganisationer där det framkommit önskemål om en myndighetskatalog som kan tydliggöra vilken roll och vilket ansvar olika myndigheter har för frågor som rör nationella minoriteter. Katalogen kan vara en hjälp för minoritetsorganisationer att avgöra vilka myndigheter som de har behov av att samråda med. Denna skrift utgör den första versionen av en sådan myndighetskatalog. Katalogen har tagits fram genom ett samordningsarbete av Länsstyrelsen i Stockholms län. Denna skrift färdigställdes under februari 2020 och myndigheternas texter beskriver de uppdrag som myndigheterna hade då. Därefter kan nya uppdrag ha tillkommit.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2020-03-26