Foto: Johan Tell (pressbild Svenska kyrkan)

I sommar kan du gifta dig på minoritetsspråk

I Svenska kyrkan kommer den som vill kunna döpas, konfirmeras, vigas, begravas och fira högmässa på nord-, lule- och sydsamiska samt meänkieli.

Pingstdagen 2020 tas kyrkohandboken på flera nationella minoritetsspråk i bruk och det blir möjligt för medlemmar av språkliga minoriteter att fira gudstjänst på sitt hjärtas språk. Då tas de nyöversatta kyrkohandböckerna för dessa nationella minoritetsspråk i bruk. 

Med översättningen till samiska och meänkieli skrivs historia i Svenska kyrkan. Aldrig tidigare har det funnits en officiell översättning av kyrkohandboken, som innehåller ordningar för gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning).
– Kyrkohandboken i översättning på nationella minoritetsspråk spelar en viktig roll för att främja minoritetens intressen i kyrka och gudstjänstliv och för att främja och synliggöra minoritetens identitet. Det har en stor betydelse för barns och ungas identitetsutveckling och livsmod, konstaterade ärkebiskop Antje Jackelén i en skrivelse till kyrkomötet i somras.

Svenska kyrkan har, i kraft av den evangelisk-lutherska traditionen, under flera hundra år firat gudstjänst och utövat själavård på flera språk. I denna tradition spelar folkspråket eller modersmålet en central roll som bärare och förmedlare av kyrkans liv och tro, noterar ärkebiskopen och Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare för Svenska kyrkan i skrivelsen till kyrkomötet.

En öppen folkkyrka med demokratisk organisation måste garantera människor med olika språklig, kulturell eller nationell bakgrund möjlighet till delaktighet och inflytande i kyrkans liv.

Att ha möjlighet att delta i gudstjänst på sitt hjärtas språk - till exempel genom att höra evangeliet på det egna språket - bör befrämjas över hela landet, inte minst för barn och unga som är i stort behov av fler arenor för sitt minoritetsspråk. Svenska kyrkan har en närmast unik position i att finnas som en samlingsplats även på platser där annan verksamhet på minoritetsspråk centraliserats.

På pingstdagen den 31 maj finns översättningarna ännu inte tryckta, men färdiga för nedladdning på internet.
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/nu-finns-kyrkohandbokenpa-femminoritetssprak

MALIN A JUNKKA

 

 

 

Sidan uppdaterad 2020-04-06