Foto: Johan Tell (pressbild Svenska kyrkan)

I sommar kan du gifta dig på minoritetsspråk

Från och med pingstdagen 2020 kommer den som vill kunna döpas, konfirmeras, vigas, begravas och fira högmässa på meänkieli, nord-, lule-, och sydsamiska samt finska i Svenska kyrkan.

Då tas nämligen nyöversatta kyrkohandböcker för dessa nationella minoritetsspråk i bruk. Översättningarna gäller i sin helhet på finska och finns i urval på övriga språk. Detta enligt ett pressmeddelande.

Med översättningen till meänkieli och samiska skrivs svenskkyrklig historia. Aldrig tidigare har det funnits en officiell översättning av handboken som styr gudstjänster och så kallade kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning).
– Kyrkohandboken i översättning på nationella minoritetsspråk spelar en viktig roll för att främja minoritetens intressen i kyrka och gudstjänstliv och för att främja och synliggöra minoritetens identitet. Det har en stor betydelse för barns- och ungas identitetsutveckling och livsmod, konstaterade ärkebiskop Antje Jackelén i en skrivelse till kyrkomötet i somras.

Svenska kyrkan har, i kraft av den evangelisk-lutherska traditionen, under flera hundra år firat gudstjänst och utövat själavård på flera språk. I denna tradition spelar folkspråket eller modersmålet en central roll som bärare och förmedlare av kyrkans liv och tro, noterar ärkebiskopen och Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare för Svenska kyrkan i skrivelsen till kyrkomötet.

Kyrkohandboken i översättning på nationella minoritetsspråk spelar en viktig roll för att främja minoritetens intressen i kyrka och gudstjänstliv och för att främja och synliggöra minoritetens identitet. Det har en stor betydelse för barns- och ungas identitetsutveckling och livsmod, skriver de.

En öppen folkkyrka med demokratisk organisation måste garantera människor med olika språklig, kulturell eller nationell bakgrund möjlighet till delaktighet och inflytande i kyrkans liv.

Att ha möjlighet att delta i gudstjänst på det egna språket, till exempel genom att höra evangeliet på det egna språket, bör befrämjas över hela landet, inte minst för barn och unga som är i stort behov av fler arenor för sitt minoritetsspråk. Svenska kyrkan har en närmast unik position i det att finnas som en samlingsplats även på platser där annan verksamhet på minoritetsspråk centraliserats.

Till pingstdagen 31 maj finns ännu inte översättningarna färdigtryckta, men väl färdiga för nedladdning på internet. Dagen kommer att firas stort med mottagningsmässa i Storkyrkan i Stockholm tillsammans med biskop Andreas Holmberg och en flerspråkig konsert.

Den nya svenska kyrkohandboken, som nu alltså helt eller delvis översatts, togs i bruk på pingstdagen 2018.

MALIN A JUNKKA

 

 

 

Sidan uppdaterad 2020-03-23