Nya stöd från Filminstitutet

Svenska Filminstitutet lanserar nu två nya stöd som ett led i det pågående arbetet att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken – finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska.

De nya stöden, på sammanlagt 1 miljon kronor om året, kan bland annat sökas för filmpedagogiska språkstärkande insatser, visningar av film, talangutveckling och andra projekt som på kort eller lång sikt främjar film på minoritetsspråken.
– I arbetet med språkfrämjande har filmen en oerhörd potential och ger många möjligheter att stärka språken. Här vill Filminstitutet öka kunskapen om att se, samtala och skapa film i de sammanhangen. Fler insatser för barn och unga öppnar också på lång sikt upp för nya filmare, säger Malin Nygren, handläggare för de nya stöden.

Det ena stödet har fokus på filmkurser och talang och kan sökas av regioner, kommuner med flera. Det skriver institutet i ett pressmeddelande.

Det andra stödet är avsett för visning och dubbning av film och kan sökas av biografer, distributörer och andra visningsorganisationer.
– Vi som tillhör en liten språkgrupp hör sällan våra språk i media och film, så insatser som ökar tillgången till film kommer att stärka självkänslan för många, menar Anton Raukola, skådespelare från Tornedalen och en av representanterna i Filminstitutets referensgrupp. Som förälder är det också en stor hjälp att titta på filmer på meänkieli tillsammans, för att föra språket vidare. Filminstutets uppdrag är viktigt på många sätt och riktade stöd ger en tydlig inkludering, fortsätter han.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-05-06