Slutbetänkandet överlämnat i dag

I dag har utredningen Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning, överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras.

Syftet med uppdraget har varit att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik. 

Du hittar betänkandet här! LÄNK

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-05-08