Uppsala kommun inleder samarbete med Fredens hus

Uppsala kommun inleder ett samarbete med Fredens Hus för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och den nationella minoriteten romer. 

Ett av målen är att ungdomar som tillhör nationella minoriteter ska få mer kunskap om sina rättigheter. Det skriver Via TT.

Under fyra år har Uppsala kommun varit en utvecklingskommun för romsk inkludering med ett särskilt uppdrag att stärka den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter. För att ytterligare sprida kunskap om mänskliga rättigheter och romsk inkludering inleds nu ett nära samarbete med Fredens Hus, en ideell förening som bland annat arrangerar utbildningar för att främja jämställdhet och motverka rasism.
– Vi har ett gemensamt ansvar att både främja och skydda de mänskliga rättigheterna och det här samarbetet är ett initiativ för att göra just detta. Det är dags att på allvar stärka de grundläggande fri- och rättigheterna för de nationella minoriteterna säger Jesper Magnusson, verksamhetschef på Fredens Hus.

Fredens Hus har lång erfarenhet av att arbeta med pedagogiska insatser genom till exempel kurser och interaktiva workshops i skolor och utställningar på temat mänskliga rättigheter. Nu blir deras uppdrag att skapa och genomföra aktiviteter i samarbete med kommunen om de nationella minoriteternas rättigheter med särskilt fokus på den nationella minoriteten romer.

Samarbetet omfattar en budget på 420 000 kronor för aktiviteter under 2020 och 2021 och ingår i ett riktat statsbidrag för arbetet som utvecklingskommun för romsk inkludering.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2020-06-02