Bokcirkeln fortsätter i höst. Foto: Anoo Niskanen

Lukupiiri suomeksi - bokcirkel på finska

Sedan snart ett år tillbaka arrangerar Södra Ryds bibliotek i Skövde en bokcirkel på finska. Initiativet togs av en av bibliotekets medarbetare. Skövde kommun äger och finansierar projektet.

- Syftet är att främja språket och få fler att upptäcka litteratur på finska. Vi hoppas att bokcirkeln ska leda till ökat läsande på finska, säger Anoo Niskanen, samordnare, finska förvaltningsområde i Skövde och ledare för bokcirkeln.

Ett par av deltagarna har inte varit vana vid att läsa på finska. Men eftersom gruppen också har läst högt ur boken har alla kunnat märka vilken skillnad i läsförmåga bokcirkeln har lett till.

Det krävs, enligt Anoo Niskanen, inte så mycket tid för att få upp ett flyt och hon önskar att fler kan upptäcka att de faktiskt kan läsa böcker på finska, även om det var länge sedan de gjorde det sist.
- Att få gruppens stöd när en försöker läsa, stärker också självförtroendet, tänker jag. Sedan har vi haft väldigt fina samtal om djupa ämnen. Vi har haft en tillåtande grupp där alla ämnen har varit ok att prata om. De böcker vi har läst har väckt mycket känslor och tankar hos deltagarna och det har varit bra att kunna prata om de känslor som har väckts. Det är den stora behållningen av att läsa i grupp, säger Anoo Niskanen. 

De romaner gruppen har lästs är bland annat Taivaslaulu av Pauliina Rauhala samt Pako och Paluu av den lokala författarinnan Anneli Heikka.

Innan Corona pandemin deltog tio personer och ett medföljande barn till en av deltagarna. I mars ställdes bokcirkeln in på grund av coronaviruset. I juni startade den igen utomhus, men eftersom de flesta i bokcirkeln – åtta kvinnor och två män - tillhör en riskgrupp på grund av sin ålder, var det endast en deltagare som kom, den enda som var under 70 år.
- I höst hoppas vi dock att fler väljer att vara med igen, eftersom vi anpassar verksamheten efter rådande situation. Det finns exempelvis en möjlighet att delta via nätet i stället för på plats.

Anoo Niskanen har använt många kanaler för att nå de finsktalande i kommunen. Man har annonserat i finskspråkiga nyhetstidningar, på Skövde kommuns finskspråkiga webbsida, Skövde kommuns Facebooksida för finskt förvaltningsområde och skickat ut ett informationsblad i början av året till alla Finlandsfödda i Skövde kommun med information om bokcirkeln och annan verksamhet på finska.

John Gradowski

 

Sidan uppdaterad 2020-08-19