Stora synagogan i Stockholm fyller 150 år. Foto: Karl Gabor

Stockholms stora synagoga fyller 150 år

På årsdagen av invigningen av Stockholms stora synagoga, 16 september 1870, utkommer boken som bland annat berättar historien om varför en liten församling bestämmer sig för att bygga en grandios synagoga.

Jubileumsboken ”jag må bo mitt ibland dem” – Stockholms stora synagoga 150 år består av ett 15-tal artiklar som belyser det judiska livet i Stockholm sett genom prismat Stora Synagogan i Stockholm. Här beskrivs byggnaden ur en mängd olika aspekter - arkitekturen (ritad av den berömde arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander), antisemitismen, förändringen från liberal- till konservativ synagoga, de olika rabbinerna, kvinnornas plats i synagogan, musiken och orgelns roll, rabbinen Marcus Ehrenpreis viktiga roll under andra världskriget m.

Det sista kapitlet handlar om framtiden och dess utmaningar.
- Jag är otroligt fascinerad av hur synagogan blev till, hur diskussionerna fördes. Dels är det männens historia, det fanns ett förslag om att ha samsittning men det avslogs och kvinnorna hänvisades till en läktare. Och dels handlade diskussionerna om var synagogan skulle byggas. Det var viktigt att den skulle stå nära slottet. Samma år som invigningen får nämligen judar fullständiga medborgerliga rättigheter. Kungen, Karl XV, är garanten för rättigheterna och man vill visa honom sin tacksamhet, berättar förläggaren Marina Burstein.

Hon fick i uppdrag av församlingens styrelse att bli projektledare för framtagandet av boken. Hon fick helt fria händer – med ett förbehåll, boken måste vara klar till 16 september - och knöt till sig fotografen och formgivaren Karl Gabor. Finansieringen står Judiska församlingen för med stöd från Kulturrådet, regionen, Stockholms stad samt med stöd från olika stiftelser och fonder.

Om Marina Burstein ska lyfta fram något ur boken hänvisar hon till de stora ansträngningarna som gjordes under kriget för att hjälpa judiska flyktingar.
- Många sökte sig till synagogan på den tiden för att få information och för att skänka pengar till flyktingar så att de kunde ta sig vidare till Israel och USA. Sveriges historia fram till 1944, då regeringen insåg att nazismen höll på att besegras, är däremot skamlig.

Bokens första upplaga är om 1 500 exemplar, den kan beställas genom hillelforlaget@jfst.se

John Gradowski

 

 

 

Sidan uppdaterad 2020-09-29