Vill du delta i studie om samisk hälsa?

Transkulturellt Centrum (som är ett kunskapscentrum i Region Stockholm) ska  genomföra en kunskapsinsamling med rubriken ”Att vara same i storstad. Psykisk hälsa, vårderfarenheter och vårdbehov.”

Hur ser samer i Stockholms län på välfärd och hälsa, särskilt psykisk hälsa? Vad har de för erfarenheter av kontakten med hälso- och sjukvården? Hur skulle de önska att vården utvecklades?

Region Stockholm blev under 2019 samiskt förvaltningsområde enligt minoritetslagen och har därmed en särskild skyldighet att tillgodose jämlik vård för den samiska gruppen. Det pågår ett arbete för att formulera en nationell strategi för samisk hälsa, men kunskapen om hur samer i storstad ser på dessa frågor är bristfällig.

Mot den här bakgrunden kommer Transkulturellt Centrum (som är ett kunskapscentrum i Region Stockholm) att genomföra kunskapsinsamlingen.

Samer i Stockholms län kommer att intervjuas kring sin syn på hälsa och välfärd, samt frågor om var man skulle söka hjälp i olika situationer och hur man önskar att vården ska utvecklas. Intervjufrågorna har tagits fram i samarbete med en samisk referensgrupp.

Intervjuerna analyseras och en rapport färdigställas till slutet av 2021. Rapporten presenteras för den samiska referensgruppen och för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Orsaken till studien är att vården i Stockholm ska få ökad kunskap om hur samer själva ser på behov av välfärdsinsatser och behov rörande hälsa, med särskilt fokus på psykiskt välmående och hälsa. Projektet kan ge ökad kunskap om vad som kan skydda mot ohälsa och öka motståndskraften, men också om vilka riskfaktorer för hälsan som samer i Stockholm upplever.

Vill du delta?

Är du same, bosatt i Stockholms län och 18 år eller äldre? Då kan du delta i undersökningen. Du kommer att få mer muntlig och skriftlig information innan du bestämmer dig för att ge ditt samtycke till att delta.

Intervjun kommer att gå till så att du träffar en eller två forskare för en intervju på cirka 1,5 timme. Vi kommer att ställa en del frågor om vem du är men framförallt öppna frågor om din syn på hälsa och välfärd. Intervjun spelas in och analyseras sedan tillsammans med de andra intervjuerna för att få fram teman som är viktiga för samer i Stockholm.

All information som identifierar dig kommer att tas bort. Om du önskar det, kommer du också att få ta del av de preliminära resultaten och ge dina synpunkter. Du kan också avbryta ditt deltagande när som helst.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2020-09-07