Olika sorters kantele. Kantele är Finlands nationalinstrument. Foto: Kantele- och Kalevala Vänner

Sverigefinska kulturaktörer får projektstöd

Fem Sverigefinska kulturaktörer beviljades i våras projektbidrag från Kulturrådet. Stödet är välkommet i en pandemi där de nationella minoriteternas kulturaktiviteter har satts på sparlåga.

Stockholmsbaserade Musikkulturföreningen Kantele- och Kalevala Vänner är en av dem som fått ett projektstöd. Föreningen fick 80 000 för sin skolkonsertturné ”Det låter Kantele” som vänder sig till barn i åldrarna 7-15. Den 8 oktober är man i Trelleborg och nästföljande dag i Ystad.

Därefter följer konserter i Nacka-Tyresö i november. Syftet med turnén är att utveckla och synliggöra det finska musikkulturarvet bland grundskoleelever. Det rör sig totalt om fem konserter och workshops.
- - Det här stödet går till att betala för affischer, resor, boende och för att kunna anlita tekniker samt arvoden för fem konserter och workshops, marknadsföring, försäkringar, informationsmaterial till barnen med mera, säger Helena Tuupanen-Häggström på Musikkulturföreningen Kantele- och Kalevala Vänner

- Vi vill göra stränginstrumentet Kantele och den finska kulturen mer känt för befolkningen i Sverige. Kantele är Finlands nationalinstrument och är ett kulturinstrument som förenar alla finnar. Idag är Kantele dessutom jättepopulärt i Finland och finns i många olika former, och finns i många olika typer av kantele, allt från 5-strängade till konsertkantele.

Helena Tuupanen-Häggström kallar föreställningarna interaktiva, där det vävs in kultur med litteratur, språk och historia.
- Efter varje konsert kommer vi att hålla en entimmes-workshop där skoleleverna får lära sig att spela Kantele. Föreningen har kanteleinstrument till utlåning, säger Helena Tuupanen-Häggström.

Eleverna har dessutom chansen att vinna en Kantele, då det kommer att hållas en frågesport vid varje föreställning. 

Även Sverigefinska ungdomsförbundet har beviljats projektstöd för sin filmfestival YksiKaksiFilmi - Sveriges finskaste filmfestival, som förbundet arrangerar i samarbete med Sverigefinska Riksförbundet och Kulturskolan i Stockholm. Filmfestivalen, som startades 2010 kommer att äga rum i februari även om datum inte är spikat än.
- Vi vill hålla den nära i tiden till Sverigefinnarnas dag den 24 februari nästa år, säger Laura Hagström, generalsekreterare på Sverigefinska ungdomsförbundet.

Förutom att bjuda på finska spelfilmer kommer filmfestivalen, liksom tidigare, att visa upp resultatet av olika kreativa workshops som hållits under hösten. Arrangörerna kommer att hålla helgworkshops med unga i åldrarna runt 20 år. Något som varit väldigt uppskattat tidigare.
- Vi väljer vad vi ska jobba fram tillsammans med ungdomarna som deltar. I år kan det bli att man producerar kortfilmer eller dokumentärer, säger Laura Hagström.

Nytt i år är att även involvera yngre barn- och ungdomar. Kulturskolans pedagoger kommer att jobba på dagtid med högstadieelever vid Sverigefinska skolan i Stockholm.
- Visst kan språket vara ett problem för en del deltagare som inte fått lära sig finska. Men alla måste inte göra allt på finska. Vi har ofta fokuserat på ett tema på våra workshops, till exempel identitet, att vara ung och sverigefinsk, säger Laura Hagström.

Syftet med festivalen, förutom att visa finska filmer för sverigefinska unga, är att vara en mötesplats.
– Vi vill gripa tag i den sverigefinska ungdomen. Genom panelsamtal, workshops som vi kopplar ihop med filmfestivalen kan vi stärka unga sverigefinnars identitet.

Festivalen kommer att äga rum i Stockholm och Sverigefinska ungdomsförbundet planerar att marknadsföra festivalen via sina olika medlemsföreningar runt om i landet.
- Projektbidraget på 40 000 bidrar till filmhyra, hyra av filmsalong och arvoden till illustratör och volontärer.
 

FREDRIK SIERADZKI

 

 

 

Sidan uppdaterad 2020-10-01