Artiklar

Undersökning om myndigheternas information på finska och teckenspråk

Många myndigheter har översättningar av en del av informationen som finns på deras webbplatser. Men hur används översättningarna av talare på respektive språk? Det vill Språkrådet ta reda på.

Denna enkätundersökning vänder sig till talare av finska och svenskt teckenspråk. Språkrådet samarbetar med fyra myndigheter: Försäkringskassan, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Polisen. Har du som finskspråkig eller teckenspråkig besökt någon av dessa myndigheters webbplatser kan du delta i Språkrådets undersökning.

Här kan du delta! (LÄNK). Som finskspråkig kan du välja att svara på finska eller på svenska. I enkäten som vänder sig till teckenspråkiga finns det översättning till svenskt teckenspråk vid varje fråga. Enkäten tar bara några minuter att besvara och du svarar anonymt. Enkäten är öppen fram till och med den 30 september 2020.

 

MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2020-09-16