Artiklar
Maja Mella, verksamhetsledare STR-T. Foto: Privat

STR-T stödjer Europeiskt medborgarinitiativ

En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer är ett europeiskt medborgarinitiativ som vill ha insatser för att värna de nationella regionernas särdrag inom EU. STR-T stödjer kampanjen.

 

-Initiativet handlar om att uppmärksamma regionernas etniska, kulturella eller religiösa särdrag och lyfta fram en rättvisa och en mångfald ur ett europeiskt perspektiv, säger Maja Mella, verksamhetsledare på Svenska Torendalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T.

Initiativet vill att regionerna ska få tillgång till EU-medel på lika villkor för att kunna bevara sina särdrag och utvecklas ekonomiskt. Detta skulle främja utvecklingen av EU och EU:s kulturella mångfald, menar man.

Maja Mella berättar att STR-T blev kontaktade av kampanjledningen för medborgarinitiativet och att förbundsstyrelsen fattade beslut att stödja initiativet.
-Min roll är att sprida initiativet bland tornedalingar, kväner och lantalaiset. Vi är en minoritet som i allra högsta grad berörs.

Alla riksorganisationer som företräder de olika nationella minoriteterna är berörda av kampanjen. Medborgarinitiativet är ett sätt att påverka en av EU:s största rambestämmelser för stödåtgärder, den så kallade sammanhållningspolitiken som syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU.
-I regel är det i regionerna som urfolken och de nationella minoriteterna är i majoritet och regionerna missgynnas indirekt eftersom det saknas ett finansieringssystem inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik.

I dag är det främst regionerna som stöder ursprungsfolkens och de nationella minoriteternas behov och möjligheter till utveckling. Med ett annat finansieringssystem skulle regionerna kunna ta del av medel direkt. Maja Mella förklarar att det behövs en samordning av EU:s fonder och flexibilitet för att anpassa dem utifrån regionala förutsättningar och behov, så att inte till exempel glesbygd missgynnas, även om hon själv inte vill använda ordet glesbygd.

Hon föredrar ordet utrymmesbygd.
-Här i min hembygd finns utrymme till stora tankar och gärningar, men som idag inte får samma möjligheter till bland annat service.

Hon menar att initiativet ytterst handlar om inflytande och demokrati.
-Du kan själv vara med och bidra till EU:s politik. Din underskrift ger en viktig signal till EU:s institutioner att våra minoritetsspråk är viktiga.

Initiativet startades av Szeklernas nationella råd i Transsylvanien. Hittills har Slovakien, Ungern och Rumänien samlat ihop tillräckligt med namn, men det behövs underskrifter från fyra länder till. Totalt krävs en miljon underskrifter för att EU ska ta hänsyn till förslaget. För Sverige innebär det att 15 000 personer ska skriva under. Sista datum för att göra det är den 7 november i år. Om alla krav uppfylls har Europeiska Kommissionen sex månader på sig att besvara medborgarinitiativet.
-Jag hoppas att det kan leda till ett mer rättvist Europa präglat av mångfald och mer konkret att regionerna får mer medel som kan bidra till utvecklingen av minoriteternas språk och kultur, säger Maja Mella.

KARIN SKOGLUND

Läs mer om initiativet: signiteurope.com

Sidan uppdaterad 2020-11-03