Mer medel till arbetet med Förintelsemuseet

Regeringen föreslår ett tillskott på 10 miljoner kronor 2021 till Forum för levande historia, för förberedande verksamhet kopplat till inrättandet av ett museum om Förintelsen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 

Förintelsen är ett brott mot mänskligheten som saknar motstycke i vår historia. Minnet och lärdomarna av det måste fortsatt bevaras och förmedlas. Aldrig mer får något liknande ske. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Med utgångspunkt i de förslag som lämnats i betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) samt de synpunkter avseende förslagen om museets uppdrag, organisationsform och lokalbehov som lämnats av remissinstanserna kommer regeringen ta ställning till hur ett inrättande kan ske så snart som möjligt.

Inför detta stora arbete tilldelas Forum för levande historia 10 miljoner kronor för ett förberedande arbete, däribland insamling och dokumentation av bl.a. föremål och berättelser. Myndigheten arbetar idag framgångsrikt med att främja arbetet för demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen och har därför i detta skede en viktig roll att spela i arbetet inför att museet ska inrättas.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2020-09-22