Minoritetsveckan synliggör de nationella minoriteterna

Under vecka 40 det är dags för årets minoritetsvecka i Gävle. Minoritetsveckan anordnas för andra året i rad och är ett samarbete mellan Gävle kommun och ett flertal lokala aktörer. 

Temaveckan syftar till att sprida kunskap om de nationella minoriteterna, deras historia, språk och kultur.

Några teman som lyfts fram i årets program är minoriteternas erfarenheter kring identitet och av fördomar, tornedalsk litteratur, samernas historiska närvaro i Mellansverige, romers historia och de nationella minoriteternas musikarv. Klockspelet i Rådhuset spelar de nationella minoriteternas musik under hela veckan och kommunen flaggar med de nationella minoriteternas flaggor vid Rådhustorget.

Planeringen av minoritetsveckan har pågått sedan början av året. I mars anordnades ett dialogmöte och de nationella minoriteterna fick möjlighet att lämna in synpunkter och önskemål angående minoritetsveckans program.
- Det är väldigt roligt att vi fick önskemål och förslag från samtliga fem nationella minoriteter. Minoriteterna vill att vi satsar på att synliggöra deras kulturer, språk, historia och erfarenheter, berättar Eeva Östberg som arbetar som strateg i Gävle kommun.

Minoriteternas förslag har varit ett viktigt underlag i planeringen av årets program. Efter dialogmötet i mars har dock mycket hunnit hända och coronapandemin har i sin tur påverkat minoritetsveckans planering.

Kommunens kultursamordnare Kalle Wedin har haft en samordnande roll i arbetet med minoritetsveckan. Han berättar att programutbudet har behövt anpassas till den rådande coronasituationen men att hans utgångspunkt har varit att minoritetsveckan genomförs i varje fall. I stället för stora evenemang har arrangörerna i år satsat på utställningar, digitala evenemang och mindre aktiviteter och träffar
- Jag är imponerad av det engagemang som våra samarbetspartners visat i arbetet med minoritetsveckan. Många har fått tänka till och planera om men tillsammans har vi lyckats skapa ett fint program, säger Wedin.

Minoritetsveckans program har samlats till sidan www.gavle.se/minoritetsveckan. Folkbiblioteken i Gävle, Bio 7:an, Finska klubben i Gävle, Gävles Romska förening, Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg, Fängelsemuseum, Länsmuseet Gävleborg, Kultur Gävleborg/Region Gävleborg, Svenska kyrkan i Gävle och Folkets hus och parker är några av aktörerna som bidragit till minoritetsveckans program.

MALIN A JUNKKA

 

 

 

Sidan uppdaterad 2020-09-25