Regine Nordström och Annette Kohkoinen på Polarbibblo.se. Foto: Privat

Ljud och rörlig bild blir viktig del av Polarbibblo.se

Polarbibblo.se som funnits i 23 år anpassas just nu till dagens medievanor bland barn och unga. Annette Kohkoinen arbetar med att meänkieli och de samiska språken ska bli en del av sidan.

- Vi måste kunna erbjuda väldigt många nivåer. Det är inte säkert att föräldrarna kan hjälpa till med språken. Och det får inte bli för barnsligt innehåll för de äldre barnen. En av utmaningarna är att väldigt få läser och skriver på avancerad nivå.

Med hjälp av medel från Kulturrådet utvecklar Regionbibliotek Norrbotten, en del av Kulturenheten på Region Norrbotten, webbplatsen Polarbibblo.se. Målet är att etablera ett centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska språk och svenska.

Polarbibblo.se har funnits i 23 år men den tekniska utvecklingen har stannat av på slutet.
- Vi vill skapa ett centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska språken och svenska 2021. Vi kommer se över allt från innehåll till medieformat, organisation, databas och användargränssnitt, säger Regine Nordström, projektledare.

Hon säger vidare:

- Vi tänkte först vänta med ljud och rörlig bild men det går inte. Det är så pass centralt bland barn och unga i dag, säger hon.
 

Annette Kohkoinen har arbetat knappt ett år med sidan. Tyvärr satte pandemin käppar i hjulet för de möten och samtal som var tänkta att hållas med barn i våras. Men de hoppas komma igång med dem snart igen. Tillsammans med Miliana Baer arbetar Annette med att tre av de samiska språken ska bli en del av sidan samt meänkieli med dess olika varieteter. 

Film, ljud och spel blir viktiga delar av Polarbibblo.se men det tar tid.
- Vi måste göra allt själv. Det finns inget färdigt som fungerar att bara plocka rakt av och översätta, säger Annette.

Tanken är att barnen ska komma in på sidan bland annat via modersmålsundervisningen.
- Barnen har 20 minuter till en timme i veckan så det måste vara snabbt och enkelt att hitta in på sidan, säger Annette.

Som en del i projektet arbetar Polarbibblo.se med att bygga upp en relation till föräldrarna så att de tillsammans kan lära sig språken via sidan med barnen.
- Vi har en Facebooksida där vi kan mötas, säger Regine Nordström.

Hon betonar:
- Vi är pionjärer i varje steg vi tar i det här och det måste få ta tid. 

Planen är att detta ska vara så gott som klart tidigt på våren 2021 och sedan är det dags att ta tag i finska språket. 

Polarbibblo.se vänder sig till barn mellan 6-12 år och ska nå hela landet.


MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2020-10-05