Nytt nummer av Drabbrikan

Nu finns det sjuttonde numret av Drabbrikan på Frantz Wagners hemsida.
 
Där kan ni läsa om Vimmerby stads förteckning över stadens ”zigenare” år 1713 - av Sebastian Casinge. Arvid Bergmans fortsätter sina systematiska genomgångar av 1943-44 års ”tattarinventering” och sina fynd rörande resande i 1944 års steriliseringsansökningar. 
 
Dennis Avorin har skrivit två artiklar. I den första ger sin syn på de anstormningar som initierats gentemot bland annat historiska monument, efter att den afroamerikanske mannen Georg Floyds död. 
 
I Avorins andra artikel redogör han för sina efterforskningar runt Karl XII:s mytomspunna vallaker - Var Karl XII:s vallaker romanifolk?
 
Ordförande Jon Pettersson skriver två artiklar som rör svenska romani. Den första heter - Så framställs svensk romani, och den andra fokuserar på romanins grammatik och romaniordet - kamma.

Frantzwagner-sällskapet stiftades 2013.
 
MALIN A JUNKKA
Sidan uppdaterad 2020-09-28