Artiklar

Filmer ska sprida kunskap om nationella minoriteter

Nu lanserar Göteborgs stad två animerade informationsfilmer som enkelt förklarar den förstärkta minoritetslagstiftningen och de handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor som nyligen antagits av kommunfullmäktige. 

Filmerna är drygt 4 minuter långa, den ena vänder sig till tjänstepersoner i Göteborgs stad och förklarar minoritetslagen och stadens ansvar att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter genom de handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor och finsk förvaltningsområde 2020-2023 som antogs av kommunfullmäktige den 10 september.

Den andra filmen vänder sig direkt till de nationella minoriteterna och förklarar enkelt vilka rättigheter de har.

Filmen finns på svenska samt på vart och ett av de fem nationella minoriteternas olika språk: finska, meänkieli, sydsamiska, nordsamiska, jiddisch, resande romani, lovari, kelderash, kaale och arli.
- Det finns en okunskap bland stadens tjänstpersoner om de nationella minoriteterna och deras rättigheter och framför allt om vilka förändringar man behöver göra i sin verksamhet för att efterleva lagen. Vi har också sett tidigare att filmer fungerar väldigt bra när det gäller att informera på ett effektivt sätt, säger Malin Brunström Grek som är en av initiativtagarna till filmerna.

Hon är utvecklingsledare på Romano Center i Väst som är ett medborgarkontor som ger stöd och råd till romer, framför allt vad gäller myndighetskontakter. Filmerna har tillkommit genom ett samarbete mellan Romano Center i Väst
och Göteborgs Stads stadsledningskontor.

Filmen avsedd för stadens tjänstepersoner kommer att spridas i ett brett utskick till alla stadens förvaltningar samt via stadens intranät. Fokus kommer främst att ligga på de som är verksamma inom socialtjänst, förskola skola, gymnasium, äldreomsorg och kulturverksamhet.
- Vi kommer givetvis att använda oss av filmen när vi föreläser för stadens anställda om lagen om nationella minoriteter, säger Malin Brunström Grek.

- Filmerna är viktiga för att öka kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter i staden, säger Veera Säisä, planeringsledare på stadsledningskontoret som jobbar med att implementera planerna för de nationella minoriteterna.

Hon håller med om att det finns ett informationsbehov bland hos stadens 55 000 anställda.
- Vi på stadsledningskontoret kommer att bidra till att filmerna sprids och visas på olika arbetsplatsträffar, tillägger hon.
Romano Center i Väst kommer dessutom att genomföra en undersökning för att mäta kunskapen om nationella minoriteter bland stadens medarbetare. Planen är att göra en nollmätning i år och sedan en liknande kunskapsmätning nästa år.

Det finns också generellt en stor kunskapsbrist om de nationella minoriteterna i majoritetssamhället. Det visade en attityd- och kunskapsundersökning bland göteborgare som genomfördes av Romano Center i Väst för ett par år sedan. Minst kunskap hade de i åldrarna 16-25 år.
- En del hade inte ens hört talas om romer. Undersökningen visade också att gamla stereotyper och fördomar om just romer lever kvar, säger Malin Brunström Grek.  

Behovet är stort att även aktivt informera bland de nationella minoriteter om lagen och minoriteternas rättigheter. Det handlar om att sprida filmerna via olika kanaler.
- Staden kommer att skicka filmerna till de olika nationella minoriteternas föreningar och sprida den via sociala medier. Vi själv kommer bland annat att skicka ut den via Romano Center Västs Facebooksida och göra ett sponsrat inlägg på Facebook, säger Malin Brunström Grek.

FREDRIK SIERADZKI


 

Här hittar Du filmerna riktade till de nationella minoriteterna:

Nationella minoriteters rättigheter - resande romani: https://api.screen9.com/preview/K2SVhtH2uwTlGjy3tHR_vDv9xph4RAFkkFakYSEfoBpIv2PtXIxzDfLInmManHx9


Nationella minoriteters rättigheter - kaale: https://api.screen9.com/preview/MIHnhsWKeFmSyYuUZjBwxV3S8sSRgf4iPF0es3UgUQtl0rQ18N3tzcB1d9AHn2IP


Nationella minoriteters rättigheter - lovari: https://api.screen9.com/preview/uAbpCCS9JIrnCsa4MlUoIU91yFnnV93ick153bAJj0vpEnpPAnVRkQk8pTfLNLze


Nationella minoriteters rättigheter - kelderash: https://api.screen9.com/preview/ZgjSF7cEsv05BIgY3R6YqmA0paObdHwG5qwnbGV3rIKLqFX2ebvhNltbXeXtNfBB


Nationella minoriteters rättigheter - arli: https://api.screen9.com/preview/oqJI21Al5L4FT4CkAKGWX0JzQq9vJhZSJnobaQA1EAJaPiRMkVUye6qcPUJ_7hnh

Nationella minoriteters rättigheter - jiddisch: https://api.screen9.com/preview/hLKc7_3x8-QS4AkFic_ErmaeaaNu7rlwaT2WzLGDz_jJKflfvznITics4d23MA1K

Nationella minoriteters rättigheter - sydsamiska: https://api.screen9.com/preview/DQ1Gop9ZWreOD_02dWxuJ6TfgFTIEyvEHnb8icdgbbo3CfNw_o9Bsg6aLuvLyCgW

Nationella minoriteters rättigheter - nordsamiska: https://api.screen9.com/preview/e0fAOXcl8ZcijpgcwopEAh3ov6FTTrwqht3RdGFFMXOHu3oaIWXZlcgy07Q_aZVp

Nationella minoriteters rättigheter - meänkieli: https://api.screen9.com/preview/9q-oN8ST7RD2VMV7wzQEt9inQy6FHqcgZYGRayHcVYPHj_4xLZmwaAcBCnMbOYK1

Nationella minoriteters rättigheter - finska: https://api.screen9.com/preview/_epW6oM8n78puMF_300iyVBESq6B6PF4j040m6EIXSINtnytLu4797BZ1-e9_Mu4
Nationella minoriteters rättigheter - svenska: https://api.screen9.com/preview/4wj-IQLqBgIHwbuHFRu-dUvAnFhRqpespTX0AT_6YOPGQY84OcQAluVIcAUf92Nw

Sidan uppdaterad 2022-02-14