Filmer ska sprida kunskap om nationella minoriteter

Nu lanserar Göteborgs stad två animerade informationsfilmer som enkelt förklarar den förstärkta minoritetslagstiftningen och de handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor som nyligen antagits av kommunfullmäktige. 

Filmerna är drygt 4 minuter långa, den ena vänder sig till tjänstepersoner i Göteborgs stad och förklarar minoritetslagen och stadens ansvar att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter genom de handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor och finsk förvaltningsområde 2020-2023 som antogs av kommunfullmäktige den 10 september.

Den andra filmen vänder sig direkt till de nationella minoriteterna och förklarar enkelt vilka rättigheter de har.

Filmen finns på svenska samt på vart och ett av de fem nationella minoriteternas olika språk: finska, meänkieli, sydsamiska, nordsamiska, jiddisch, resande romani, lovari, kelderash, kaale och arli.
- Det finns en okunskap bland stadens tjänstpersoner om de nationella minoriteterna och deras rättigheter och framför allt om vilka förändringar man behöver göra i sin verksamhet för att efterleva lagen. Vi har också sett tidigare att filmer fungerar väldigt bra när det gäller att informera på ett effektivt sätt, säger Malin Brunström Grek som är en av initiativtagarna till filmerna.

Hon är utvecklingsledare på Romano Center i Väst som är ett medborgarkontor som ger stöd och råd till romer, framför allt vad gäller myndighetskontakter. Filmerna har tillkommit genom ett samarbete mellan Romano Center i Väst
och Göteborgs Stads stadsledningskontor.

Filmen avsedd för stadens tjänstepersoner kommer att spridas i ett brett utskick till alla stadens förvaltningar samt via stadens intranät. Fokus kommer främst att ligga på de som är verksamma inom socialtjänst, förskola skola, gymnasium, äldreomsorg och kulturverksamhet.
- Vi kommer givetvis att använda oss av filmen när vi föreläser för stadens anställda om lagen om nationella minoriteter, säger Malin Brunström Grek.

- Filmerna är viktiga för att öka kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter i staden, säger Veera Säisä, planeringsledare på stadsledningskontoret som jobbar med att implementera planerna för de nationella minoriteterna.

Hon håller med om att det finns ett informationsbehov bland hos stadens 55 000 anställda.
- Vi på stadsledningskontoret kommer att bidra till att filmerna sprids och visas på olika arbetsplatsträffar, tillägger hon.
Romano Center i Väst kommer dessutom att genomföra en undersökning för att mäta kunskapen om nationella minoriteter bland stadens medarbetare. Planen är att göra en nollmätning i år och sedan en liknande kunskapsmätning nästa år.

Det finns också generellt en stor kunskapsbrist om de nationella minoriteterna i majoritetssamhället. Det visade en attityd- och kunskapsundersökning bland göteborgare som genomfördes av Romano Center i Väst för ett par år sedan. Minst kunskap hade de i åldrarna 16-25 år.
- En del hade inte ens hört talas om romer. Undersökningen visade också att gamla stereotyper och fördomar om just romer lever kvar, säger Malin Brunström Grek.  

Behovet är stort att även aktivt informera bland de nationella minoriteter om lagen och minoriteternas rättigheter. Det handlar om att sprida filmerna via olika kanaler.
- Staden kommer att skicka filmerna till de olika nationella minoriteternas föreningar och sprida den via sociala medier. Vi själv kommer bland annat att skicka ut den via Romano Center Västs Facebooksida och göra ett sponsrat inlägg på Facebook, säger Malin Brunström Grek.

FREDRIK SIERADZKI


Här är filmen för Göteborgs Stads medarbetare https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter
 

Här hittar är filmerna riktade till de nationella minoriteterna:

Svenska: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-1

Finska: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-2

Meänkieli: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-8

Sydsamiska: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-11

Nordsamiska: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-10

Resande romani: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-9

Lovari: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-7

Kelderash: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-6

Kaale: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-5

Arli: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-3

Jiddisch: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-4

Sidan uppdaterad 2020-10-23