Artiklar
Anneli Rådestad, chefredaktör. Arkivfoto: Judisk Krönika

"Ingen annan tidning motsvarar Judisk Krönika i sin bredd av ämnen"

Judisk krönika är en av Sveriges äldsta och därtill ledande kulturtidskrifter. En tidning för judiska angelägenheter och för tolerans.

Tidningens programförklaring är att vara en del av den svenska kulturen och samtidigt slå vakt om det judiska.

Dess förre mångårige redaktör, den legendariske Jackie Jakubowski gjorde tidningen till ett organ för tolerans och pluralism. Och på den vägen fortsätter dess nuvarande chefredaktör sen fem år tillbaka, Anneli Rådestad.
- Tidningens ambition är att bygga broar mellan det judiska i Sverige och det svenska samhället, och det betyder alla delar av samhället. Liksom Jackie Jakubowski slog ett slag för den romska minoriteten och kulturen, sträcker Anneli Rådestad ut handen mot andra minoriteter.

- Det är viktigt att belysa frågor och perspektiv som vi delar med andra.

Genom den judiska folkhögskolan Paideia skapade Anneli kontakter med personer som har muslimsk bakgrund. Det blev naturligt eftersom Paideia hade den muslimska folkhögskolan i Kista som inspiration och medgrundare. Kista folkhögskola uppstod i sin tur ur kontakter med den kristna folkhögskolan i Sjövik. Det är en av flera vägar att skapa kontakter.
- Och snart planerar vi ett temanummer om våra nationella minoriteter.

Judisk Krönika grundades 1932 av de två bröderna Brick, delvis som ett svar på att Hitler tog över makten i Tyskland. När man läser de gamla tidningarna från 30-talet går det inte att säga att det som hände i Nazityskland var okänt.
- All information om förföljelse, trakasserier och så småningom förintelsen av Europas judar fanns att läsa i Judisk Krönika.

Det går också att dra intressanta historiska paralleller till de artiklar som publiceras i Judisk Krönika under upptakten till Andra världskriget och hur omvärlden förhåller sig till krig, konflikt och flyktingar idag. Vi har en uppfattning om att människan skulle ha insett något efter Förintelsen, blivit bättre, men så är det inte.  Kampen mot missförhållanden måste ständigt föras, fortsätter Anneli Rådestad.

Efter kriget, på 40- och 50-talet stod Israel och dess uppbyggande i centrum för tidningen. När Jackie Jakubowski tog över i början av 80-talet klargjorde han att hans ambition var en kulturtidskrift med engagerade ämnen. Att tidningen blivit en aktör inom kulturmedia är ovedersägligt.
- Tidningen har en upplaga på 5000 och beräknas läsas av 12 000. Den största gruppen är de som har ett förhållande till det judiska, men läses även av journalister och allmänt kulturintresserade.

Ibland behäftas tidningen med ord och uttryck som är specifikt judiska, som kan vara svårt att förstå för icke insatta.
- Det där vill jag ändra på. Ska vi få en bredare läsekrets måste vi tänka på att förklara vissa begrepp eller företeelser så att även de som inte är så bekanta med den judiska kontexten kan tillgodogöra sig tidningen. Men vi vill också värna om de som redan är insatta och längtar efter fördjupning.

 - Det finns nog ingen annan tidning som motsvarar Judisk Krönika i sin bredd av ämnen.

Exempel från några nummer är en intervju med Deborah Feldmans om hennes självbiografi Unorthodox som gick på Netflix i våras som blev mycket uppmärksammad i Sverige. Kulturjournalisten Hynek Pallas reflekterar kring varför serier om ortodoxa judar blivit så populära de senaste åren. En annan artikel var frågan om omskärelse, och varför det är en ständigt återkommande och het fråga i just Sverige.

Andra ämnen som ofta väcker debatt och starka känslor är Israel-Palestinakonflikten och synen på religiositet och vem som har tolkningsföreträde.
- ”Två judar, tre åsikter” brukar vi säga. Det finns bara en judisk kulturtidskrift i Sverige och den ska rymma många perspektiv, säger Anneli Rådestad.

Diskussionen och samtalet fortsätter i en snart 90-årig judisksvensk kulturtidskrift. Och som ett annat judiskt talesätt lyder: må du leva till 120 år, så hoppas Judisk Krönika fortsätta leva och föra debatten vidare minst så länge.

BITTI INGEMANSSON

Sidan uppdaterad 2021-02-12