Artiklar

Poddserie sprider kunskap om de nationella minoriteterna

I syfte att synliggöra och öka kunskapsnivån om Sveriges nationella minoriteters kultur och minoritetsspråk har Region Gävleborg lanserat en poddserie.

- Det finns ett särskilt behov av plattformar när det gäller Sveriges nationella minoriteter. Oavsett om du är en politiker eller tjänsteperson, om du arbetar inom den offentliga, ideella eller privata sektorn så behövs fortbildning. Dessutom är språk och musik viktiga delar av dessa kulturer. Att få lyssna på och inte bara läsa om dem är därför viktigt. Poddformatet blir på så sätt självklart.

Det säger Frédéric Thiabaud, kulturstrateg på Region Gävleborg. Han ansvarar för det redaktionella arbetet i Kultur Gävleborgs poddserie, där gäster, som på olika sätt arbetar i länet för att sprida kunskap och kultursatsningar om Sveriges nationella minoriteters kultur och minoritetsspråk, bjuds in.
- Vi upplever podden som ett roligt och relevant format för att sprida kunskap, inte minst under Corona-pandemin. Den ger utrymme både för att reflektera och att synliggöra olika röster, projekt och initiativ inom såväl arbetet med nationella minoriteter som andra av våra aktuella satsningar. 

Syftet är att synliggöra och öka kunskapsnivån om Sveriges nationella minoriteters kultur och minoritetsspråk och att främja dem genom bra exempel från Gävleborgs län. Målet är att det blir lätt att hitta och lyssna på poddserien så att den verkligen främjar de nationella minoriteters kultur och minoritetsspråk.

Frédéric Thiabaud identifierar vilka som ska vara med i poddserien, ser till att den kollega som intervjuar får underlag till frågorna den ställer och samarbetar med producenten för folk- och världsmusik om musikexempel till de olika poddarna. Efteråt arbetar han med marknadsföring av serien så att den når sin publik. Poddserien laddas upp på poddplattformar och lanseras/marknadsförs på regionens hemsida och i sociala medier.
- Framöver blir det naturligtvis möjligt att kontakta poddredaktionen för att titta på möjligheten att producera ytterligare avsnitt (den som känner sig hågad kan mejla kulturpodd@regiongavleborg.se).   

Bakom initiativet ligger Kultur Gävleborg (som också bekostar projektet), Region Gävleborg som nyss lanserat sin podd som ett av flera verktyg. Kultur Gävleborg har haft diskussion med länets aktörer som arbetar med Sveriges nationella minoriteters kultur och minoritetsspråk för att samordna och producera denna poddserie.
- Poddserien främjar de nationella minoriteters kultur och språk. En digital produktion ökar tillgängligheten till informationen. Det är därför vi avsätter tid för att skicka information om poddserien även på nationell nivå.

Hur täcker ni in samtliga nationella minoriteter? Hittills finns program om sverigefinnar, romer, samer och tornedalingar.

- Poddserien utgår från redan existerande initiativ i Gävleborgs län. Tyvärr har vi inte kännedom om pågående projekt kopplade till den judiska minoriteten/jiddisch. Det är sannolikt att ett nytt avsnitt produceras för att prata om Kultur Gävleborgs språkpaket. En jiddischversion finns.

Fotnot:Här finns poddserien: www.regiongavleborg.se/minoritet/poddserie

John Gradowski

 

Sidan uppdaterad 2020-10-22