Kan du översätta till meänkieli?

Övertorneå kommun driver tillsammans med Uleåborgs universitet i Finland och Kvensk Institutt i Norge projektet Samverkansplattform för minoritetsspråk på Nordkalotten som finansieras med stöd av Interreg Nord.

Projektet syftar till att främja minoritetsspråken meänkieli i Sverige och kvenska i Norge för att skapa former och strukturer för gränsöverskridande samarbete inom utbildning, kultur och näringsliv med de nationella minoriteternas sociala kapital som utgångspunkt.

Projektet kommer även att utreda behov och förutsättningar kring en gemensam översättarutbildning eftersom tillgången på kvalificerade översättare för både meänkieli och kvenska är liten.
- Vi börjar med att kartlägga den aktuella översättarsituationen i både Sverige och Norge och på basis av kartläggningen skrivs en utvecklingsplan som klargör förutsättningarna för en framtida översättarutbildning, säger Johanna Collen, samordnare Övertorneå kommun.

Kartläggningsarbetet har påbörjats och kommunen behöver hjälp med att nå personer som översätter till meänkieli samt organisationer som beställer översättningar på meänkieli.

Gå gärna in på Kieliarena.com där hittar du länkar till enkäter som går att svara på fram till den 20:e oktober.

Vid frågor kring projektet, ta kontakt med projektledaren:johanna.collen@overtornea.se

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-10-08