Laura Hagström på Sverigefiska ungdomsförbundet. Foto: Privat

”Rättighetsfrågor viktiga för alla minoriteter”

Laura Hagström är generalsekreterare i Sverigefinska ungdomsförbundet, som har sitt kansli i Stockholm. Hon berättar att deras främsta uppgift är att samla sverigefinska ungdomar i Sverige och verka för att unga ska ha rätt att behålla sitt språk och utveckla sin kultur och identitet.

Hon kom 2013 från Finland, Laura Hagström är född och uppvuxen i grannlandet och hennes modersmål är finska. I hemlandet jobbade hon som lärare, i Sverige har hon fått höra av barn att de ofta hamnar mellan stolarna, med ungdomar i samhället och i skolan är det svenska och det svenska som gäller medan det finska oftast kommer till uttryck hemma vid matbordet.
– Många av dem söker sig till oss relativt sent i livet. Jag tycker att det är viktigt att de i ett tidigt skede av livet får mötesplatser där de kan utveckla sitt språk, sin kultur och får en tillhörighet, säger Laura Hagström.

Enligt henne har inte pandemin eller en orolig värld i övrigt, speciellt skyndat på unga att söka sina rötter eller sin tillhörighet.
– Jag tror att det alltid varit viktigt för ungdomar med finsk bakgrund att komma till oss, just för att få ökad kännedom om sina rötter och om sina rättigheter, som minoriteter i Sverige.

– Däremot kan jag tänka att pandemin ger de unga tid att reflektera över de här sakerna och sin tillvaro i övrigt, säger Laura Hagström.

Mycket av Laura Hagströms arbete har bestått av att resa runt och träffa unga sverigefinnar i hela Sverige, hålla i utbildningar om föreningsliv, styrelsearbete och hur de lokalt kan engagera sig och hur de tillsammans, själv kan skapa sig en meningsfull fritid. Av förklarliga skäl har det här arbetet nu legat nere. I gengäld har den digitala samvaron utvecklats ytterligare.
– Vi har Facebookgrupper där alla kan komma till uttryck. Det finns även ett Instagramkonto, ”stoltsverigefinne”, där vi varje vecka har en ny gästpostare som pratar om sitt språk och sin identitet och ger olika bilder och tankar om sverigefinskhet.

– Nu kan vi försiktigt börja ses igen. Det är viktigt att vi gör något tillsammans och vi försöker ha coronasäkra aktiviteter för våra unga, säger Laura Hagström.

På det Sverigefinska ungdomsförbundet jobbar man i flera projekt, man tar fram material för att användas i att utveckla och behålla ungdomarnas kunskaper i finska, samt att ge information om de nationella minoriteterna.
– Det finns unga som inte förstår att de tillhör en minoritet eller att det finns andra minoriteter i Sverige, säger Laura Hagström.

Det senaste projektet är ”Rättighetskassen”, en tygkasse innehållandes en tidning, Sverigefinska unga, samt information om sverigefinnars rötter och historia.
– Den riktar sig mest mot kommuner, som kan beställa kassen till skolor eller koordinatorer på kommunerna som kommer i kontakt med sverigefinska ungdomar.

I huvudsak bedriver Sverigefinska ungdomsförbundet samarbete med finska aktörer, Sverigefinska Riksförbundet, Finlandsinstitutet samt Kulturskolan Stockholm. Men Laura Hagström kan även tänka sig att räcka ut handen i samarbetet med övriga minoriteter i landet.
– Absolut, jag tycker att samarbete med andra minoriteter kunde vara viktigt och ge oss mycket. Frågorna är de samma som om lagar och våra rättigheter i övrigt. Det är viktiga saker för oss alla, säger Laura.

HASSE STENUDD

Sidan uppdaterad 2020-10-15