Sametinget lanserar demokratikalender

I december lanserar Sametinget en "Demokratikalender" via sin Instagram-kanal.

Kanalen heter ”sametinget_sve”. Detta skriver Sametinget i ett pressmeddelande.

Demokratikalendern är en folkbildande och kunskapshöjande insats, som särskilt riktar sig till unga samer, men som vem som helst kan ta del av, utifrån det blandade innehållet i kalendern. Satsningen handlar i grund och botten om att informera för att öka delaktigheten i demokratin.
- Det kommer att vara en blandning av olika aspekter som är centrala i en demokrati. Fokus kommer att ligga på demokrati, urfolksrätt och mänskliga rättigheter. Bland annat kommer det i kalendern att finnas korta filmer, reportage och tips till dig som är ung och som vill engagera dig i demokratin, säger Ylva Holmberg, projektledare för Demokratiprojektet.

Bakgrunden till satsningen är att Sametinget fått ett regeringsuppdrag att stärka samers och särskilt unga samers intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin. Uppdraget syftar också till att nå personer som inte deltar aktivt i politiskt arbete eller känner sig delaktiga i demokratin.
- Det är ett brett och viktigt uppdrag, som vi jobbat med under hösten, säger Ylva.

Under hösten har Sametinget arbetat med att ta fram material som på olika sätt kan stärka möjligheten att delta i demokratin för de målgrupper som anges i uppdraget.
- Jag har i viss samverkan med Sametingets ungdomsråd arbetat med att ta fram Demokratikalendern, men jag har också arbetat med ett informationsmaterial till unga samer, säger Ylva Holmberg.

I samband med anmälan till sameröstlängden arbetade också projektledaren med att nå ut via Sametingets sociala medier, på Facebook och Instagram, som en del i projektets innehåll. Något som förhoppningsvis, med andra faktorer som tidigare annonsering i olika kanaler, medförde att många unga samer också anmälde sig till röstlängden.
- Enligt röstlängdsstatistiken var det 473 personer som var födda på 80- och 90-talet som hade anmält sig. Det var också 141 personer som var födda år 2000 och senare som hade anmält sig, av de som uppnått åldern för deltagande i röstlängden. Det är ju väldigt bra ur ett demokratiskt hänseende, konstaterar Ylva Holmberg.

Vill du läsa mer om regeringsuppdraget?

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/04/uppdrag-till-sametinget-att-starka-samers-forutsattningar-att-delta-i-demokratiska-beslutsprocesser-och-i-det-offentliga-samtalet/

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-11-30