Ulla-Maija Pesola, Skellefteå kommun. Foto: Martin Thélenius

På Brokan i Skellefteå talas det även finska

Norrbacka förskola i Skellefteå är en förskola med tio avdelningar. På en av avdelningarna är det inte bara svenska som pratas utan även finska. Det är den tvåspråkiga avdelningen Brokan. 

- Verksamheten bedrivs på två språk. Personalen skapar aktivt möjligheter för barn att ”vara” på två språk och uppmuntrar barnen att använda båda språken, förklarar Ulla-Maija Pesola, informationssamordnare vid Skellefteå kommun på hemsidan.

Sedan 2018 har Skellefteå kommun ingått i finskt förvaltningsområde. Sedan dess har det pågått ett arbete med att rekrytera tvåspråkig personal och att anpassa förskoleverksamheten så att verksamheten stödjer flerspråkighet med just fokus på finskan.

En av dem som arbetar där är förskolepedagogen Matilda Koivisto som började för sex månader sedan. Hon är den enda i personalen som kan finska.
- Vi läser sagor och böcker på finska. Vi har finska pussel, leksaker och även alfabetet. Dessutom har vi skyltar och information på både svenska och finska på avdelningen. Det är roligt att få använda det finska språket. Även de svenska barnen har visat intresse för att lära sig finska då jag pratar med de finska barnen.

Johanna Lax flyttade från Stockholm upp till Skellefteå och då var önskemålet att hitta en tvåspråkig förskola till sin son och då föll valet på Norrbacka och avdelningen Brokan.
- Vi är jättenöjda med valet och hur det fungerar. Han trivs jättebra.

Innan de flyttade till Skellefteå gick han på en tvåspråkig förskola i Stockholm. Där var alla pedagoger tvåspråkiga och nästan alla barn var tvåspråkiga.
- Därför tyckte jag det var viktigt att han skulle få gå på en tvåspråkig förskola när vi flyttade till Skellefteå, förklarar hon.

Men det finns några önskemål när det gäller framtiden förklarar Johanna Lax.
- Vi ser fram emot fler finsktalande barn och pedagoger i framtiden, säger hon på kommunens hemsida.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2020-12-03