Europarådet: Ändra diskrimineringslagen!

Den 8 december publicerade Europarådet sin rapport om hur Sverige lever upp till sina skyldigheter om att skydda de nationella minoritetsspråken.      

Europarådet uppmanar bland annat Sverige att ändra diskrimineringslagen, så att språk görs till en diskrimineringsgrund, och att utöka undervisningen i och på minoritetsspråken.

Det rapporterar SR på sin hemsida.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-12-09