Liam Sallmander. Foto: Privat

"Jag drivs av att få hjälpa andra att växa"

I snart tio år har Tillsammans för Sverige bedrivit en framgångsrik verksamhet för ungdomar och unga vuxna där de skapar möten, förståelse och kunskap över religiösa och kulturella gränser.

- Hos oss jobbar judar – som jag - muslimer, kristna, buddister, sikher med mera. Vissa är praktiserade och andra mer kulturellt kopplade till sina respektive religiösa bakgrunder. Vi syftar till att motverka främlingsfientlighet, fördomar, rasism och extremism genom att bygga broar, sprida kunskap och förståelse om ungas olika religiösa och kulturella bakgrunder och livsåskådningar, säger 27-årige Liam Sallmander, projektledare för Tillsammans för Sverige (TFS). 

Verksamheten vilar på två ben. Det ena är skolverksamheten där TFS åker ut till skolor och andra aktörer som är intresserade av deras workshops. I regel åker tre unga storytellers ut och berättar sina personliga berättelser som sedan gruppen får reflektera kring.
- Vi pratar även om utmaningar i vårt samhälle som den segregation vi ser över hela världen och inte minst här i Sverige. Vad får segregation för konsekvenser för ett samhälle? Vad händer när vi inte möts? Vad händer om vi börjar prata med varandra istället för om varandra? 

Det andra benet är de interaktiva kurserna där deltagarna djupdyker i ämnen som identitet, normer och fördomar. Som en röd tråd genom utbildningen finns storytelling som arbetsmetod.
- Den personliga berättelsen spelar stor roll ur flera perspektiv. Det är dels ett sätt att minnas och bevara och dels ett sätt att lätta på sina egna tankar och börja reflektera. Det är också ett sätt för andra att lära sig av och få nya perspektiv. En människas personliga berättelse kan ingen säga är fel även om en inte håller med. Vi upplever alla saker olika, till och med när vi har varit med om samma situation. Det är häftigt när man kan lyfta blicken och se på en situation ur flera olika vinklar, säger Liam.

Nyckelorden är dialog och trygga rum. Där får unga prata om viktiga samhällsfrågor som berör dem. Många har ett stort behov av att prata om identitet, normer, fördomar, rasism med mera.
- Jag upplever en avsaknad av mötesplatser där en kan prata om dessa typer av frågor i exempelvis skolan och därför vill vi vara en aktör som täpper igen den luckan. 

Tillsammans för Sverige startade 2011 då prästen Maria Kjellsdotter Rydinger och Imamen Othman Al Tawalbeh upplevde att det pratades mycket om "den andre" i sina respektive församlingar. När de kunde identifiera att de hade liknande utmaningar valde de att starta en neutral plattform för människor att mötas på över religiösa, kulturella och socioekonomiska gränser. 

Fysiskt finns TFS på Fryshuset i Stockholm. Där ryms Sveriges största ungdomsverksamhet och huset fungerar som en neutral plattform där människor möts över gränserna. Verksamheten har också spridits runt om i landet och i Norden.
- Vi finns i Växjö och vi åker till Linköping och Örebro och sprider våra metoder. De var inte heller länge sedan vi startade Tillsamman för Finland och Sammen for Norge!  

Förra året belönades TFS med ett fint mångfaldspris från Diversity Index Award inom kategorin trosuppfattning.

På frågan vad som driver Liam svarar han:
- Jag drivs av att få hjälpa andra att växa. Jag tror på Fryshusets vision " att genom ungas passioner kunna förändra världen".

Precis i dagarna släpper TFS en podd som heter "Tro, hopp och fördom". Varje tisdag från och med den 15 december släpps nya avsnitt med samtal om viktiga samhällsfrågor. Hur går religion och feminism ihop? Vilka normer och fördomar möts unga med olika religiösa och kulturella bakgrunder av? Hur är det att vara muslim, jude eller kristen som HBTQI+ person?
Vilka likheter och skillnader finns det i olika religioners böner? Hur kan vi prata om rasism och hur kan vi motverka det? Vad är solidaritet och hur kan man som individ göra i praktiken för att skapa ett bättre samhälle?
- Det kommer att bjudas på inspirerande samtal, Spoken Word och externa gäster. Det vill ni inte missa så in på Spotify och lyssna!

John Gradowski

Sidan uppdaterad 2021-01-07