Artiklar
Den del av utställningen som handlar om församlingen historia, berättas bland annat i pekskärmar som byggs.

Judiskt utbildningscenter på väg att skapas mitt i Malmö

Sommaren 2021 planerar Judiska Församlingen i Malmö att lansera ett nytt judiskt utbildningscenter. Den nya utställningen ska bjuda på en rik och engagerande upplevelse kommer att vara placerat i stadens vackra synagoga från 1903 som regelbundet används för gudstjänster.

Bortåt 6 000 personer besöker vanligtvis Malmö synagoga årligen. De allra flesta är skolelever, alltifrån andraklassare till gymnasister. Besöken kommer från hela Skåne, men även från Blekinge, Småland och Halland. För de allra flera är det deras allra första besök i en synagoga eller för delen den första riktiga kontakten med judiskt liv, kultur och religiösa traditioner. Hittills har detta skett på ett traditionellt sätt där besökaren lyssnar på en guide.

Nu ska dagens studiebesök utvecklas till en utställning som på ett mer handfast sätt ska lyfta fram judiskt liv, kultur och historia. Centret är också tänkt att vara en plats för samtal, dialog och diskussioner om till exempel antisemitism.
- Vi vill bjuda både skolklasser och vuxna och bjuda på en rik och mer engagerande upplevelse som talar till alla sinnen och som skapar en ökad förståelse. Det får inte bara vara som att läsa i en bok, säger utställningsproducenten Sofie Bergkvist som är ansvarig för innehållsproduktionen i projektet, där även medlemmar i judiska församlingen ingår. 

Besöksgrupperna som leds av en guide kommer att möta olika utställningsteman illustrerade av texter, bilder, filmer och föremål. Utställningen kommer också att bjuda på smak och doft. 

Under temat traditioner, seder och högtider kommer besökaren exempelvis att få ett litet smakprov på traditionella judiska rätter, som det osyrade brödet matza som man äter på påsken. Andra teman är Malmöförsamlingens historia, studier, böcker och språk såsom jiddisch och hebreiska, synagogan, gudstjänst, bön samt Förintelsen och antisemitism.
- Vi vill kunna ge en bred bild av judiskt liv och historia i Malmö säger Sofie.

Utställningen ska även ha ett interkulturellt perspektiv, där besökaren ska kunna se likheter och skillnader med typiskt svenska traditioner, men även kunna jämföra med andra kulturer och traditioner som besökarna är bekanta med.

Projektgruppen har sökt pengar dels för att utveckla pedagogiska koncept och moduler som de besökande grupperna kan välja att fördjupa sig i, dels för att utbilda personer, primärt församlingsmedlemmar, som ska guida, hålla i visningar och workshops i utställningen.

Sofie Bergkvist har även tidigare jobbat utställningsprojekt kring nationella minoriteter. Redan 2003 var hon projektledare för ”Romer och resande bortom romantik och plåga” på Malmö museer
- Det var min första riktiga utställning som jag blev projektledare för. Det var också den första utställningen om romer där romska föreningar och privatpersoner deltog i arbetet med att producera utställningen.

Hon har också varit projektledare för utställningen Fokus Sápmi på Kulturen i Lund, om samernas historia och kultur.
- Där ville vi också berätta ur den samiska minoritetens perspektiv och knyta an till nutiden.

Hennes erfarenhet har gett henne grund att berätta ur olika perspektiv
- Majoritetssamhället har ett visst perspektiv och minoriteten har ett annat. Det gäller att träna sig att se en berättelse ur minoritetens perspektiv. Jag måste alltid försöka hitta nya vinklar. Om vi tittar med kvinnors ögon, vad händer med historien då? Om vi ser det med barnets ögon, vad händer då?

I utställningen kommer judisk kultur och historia att balanseras med församlingens utveckling i Malmö och hur det är att vara jude i dag, så att det blir relevant för nutiden.
- Vi vill visa en förståelse för hur judar i Malmö lever idag. Där kommer temat kring Förintelsen och antisemitismen in. Men det finns också en positiv berättelse, där värmen i det judiska också ska kännas.

Sofie talar om att göra det judiska mindre exotiskt och istället skapa igenkänning.
- Bara genom att träffa en judisk person som guidar dig genom dessa teman är positivt och avmystifierande.

- Jag hoppas att vi kan lyckas förmedla att det lilla och det stora. Traditioner och högtider som firas i det enskilda hemmet har en stor betydelse. Det handlar om budskapen i själva högtiden och varför man gör olika saker vid till exempel en sedermåltid på pesach, den judiska påsken.

Hon talar om att det som hände en enskild person eller en händelse kan ha återverkningar och paralleller till nutiden. Hon exemplifierar med mottagandet 1943 av de danska judarna som flydde över Öresund. Hur är det att komma till en ny plats, och att ställa upp för andra som behöver hjälp?

Just nu sker det mesta arbetet på distans och digitalt och Sofie berättar att man redan nu funderar över hur centret ska fungera för att minska risken för eventuell smittspridning.

Synagogan är en fantastisk byggnad som i sig berättar en intressant historia, samtidigt ska den kunna fortsätta att fungera som gudstjänstlokal när väl utställningen är på plats. Det ska inte vara ett museum. Innehållet och designen måste vara integrerat i den befintlig byggnaden.
- Vi kan inte blåsa upp stora plakat och andra skrymmande saker. Jag tänker på hur vi ska hitta balansen. Det ska kännas som en härlig utställning mitt i denna särskilda miljö.


Fredrik Sieradzki

 

Sidan uppdaterad 2020-12-15