Artiklar

Bibliotekssatsning på nationella minoriteter

Regeringen beslutade nyligen att ge Kungliga Biblioteket (KB) ett uppdrag att satsa på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för landets fem nationella minoriteter.

Uppdraget innefattar Finlandsinstitutets bibliotek (finska), Judiska Biblioteket (jiddisch), Samernas bibliotek (samiska) samt Nordkalottbiblioteket (meänkieli). I uppdraget ska KB också särskilt se över, samt lämna, förslag på hur biblioteksverksamhet för romani chib kan främjas eftersom romani chib inte har något motsvarande bibliotek som de övriga minoriteterna.

Biblioteken ska vara ett stöd för landets kommuner och främja böcker och andra medier på de nationella minoritetsspråken med betoning på litteratur för barn och unga.

Regeringen säger också att uppdraget ska genomföras i samverkan med Sametinget och berörda nationella minoriteter. Synpunkter ska inhämtas från Statens kulturråd, Sveriges Kommuner och Regioner och andra berörda aktörer.

KB förväntas lämna delredovisningar av uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 mars 2022 och 1 mars 2023. En slutredovisning ska vara klar senast den 1 mars 2024.

I dagarna kommer Judiska biblioteket att sitta ned tillsammans med Judiska församlingens ledning och diskutera det uppdrag och de ramar som givits.
- Redan nu kan vi ändå säga något om vad det kommer att innebära. Biblioteket kommer att kunna bygga en långsiktig verksamhet inriktad på jiddisch och jiddischkultur genom en konsulent, som kan ta sig an frågor, arbetsuppgifter och projekt lokalt, regionalt och nationellt. Det här innebär också att den jiddischsamling biblioteket redan har kan få komma till liv och användning på nya sätt. Idag arbetar vi med samlingen inom ramen för ett forskningsprojekt. Här görs en kvalitativ inventering, en kvalitetssäkring av bibliografiska data, och en historisk analys av samlingen. Det lägger en god grund för ett uppdrag, där vi nu också kommer att kunna bygga ett mediebestånd för framtiden, säger Malin Norrby, verksamhetsansvarig på Judiska biblioteket i Stockholm.

John Gradowski

Sidan uppdaterad 2021-08-27