Artiklar
Natalie Lantz är projektledaren som ska driva förändringsprocesserna framåt. Foto: Privat

Med fingertoppskänsla formas ett vitalt judiskt liv i Stockholm

Tillsammans med den internationella, ideella organisationen Educating for Impact (EFI), har Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Hillel (judiska skolan och förskolan) startat en, i första hand, treårig förändringsresa.

Målet  är att bidra till ett mångfacetterat och vitalt judiskt liv i Stockholm på trettio års sikt via målmedvetna insatser i skolmiljön.

Natalie Lantz är projektledaren som ska driva förändringsprocesserna framåt. Hon fungerar som en brygga mellan Föreningen Hillel och Judiska församlingen och analyserar olika behov och utmaningar, samt identifierar möjliga samarbetsytor för de båda verksamheterna.

Natalies utbildningsbakgrund kretsar kring judiska studier, samt antik och modern hebreiska och hon har en lång yrkesbana inom judisk bildning och kultur bakom sig.
- Gedigna förändringsprocesser måste få ta tid. Tid att lyssna, tid att lära, att formulera, implementera och utvärdera. I EFI-processen finns det generöst med tid allokerad för samtal med många olika nyckelpersoner inom församling och skola för att få en så varierad bild som möjligt. Under mina två första månader har jag haft lärorika och spännande samtal med alla möjliga personer; lärare, rabbiner, föräldrar till skolbarn på Hillel, mormödrar, farfäder, förstaklassare som precis lärt sig det hebreiska alfabetet och tonåringar som drömmer om att starta egna judiska projekt. Alla dessa kontakter är guld värda för att få en helhetsbild om de utmaningar, drömmar och visioner som finns i det judiska Stockholm. Just därför är tidsaspekten viktig: långsiktig förändring och fördjupning uppnås bäst genom långsamma, lyhörda processer.

(EFI) verkar för att stödja de europeiska judiska församlingarna genom att hjälpa skolor och församlingar att arbeta för gemensamt framtagna mål. EFI driver för tillfället förändringsprocesser i nitton judiska skolor runt om i Europa. Det är de judiska skolorna som utgör grogrunden för ett blomstrande judiskt liv för framtida generationer. Därför står Hillelskolan i fokus, men projektet vill engagera alla församlingsmedlemmar genom att skapa synergieffekter mellan skola, familjer, församling och informella utbildningsinitiativ.
- Tillsammans kan vi utbyta erfarenheter och idéer om utbildningsinsatser och sociala projekt som fördjupar den judiska kunskapen och engagemanget hos våra medlemmar i alla åldrar.

EFI har ingen religiös inriktning och tillhandahåller ingen färdig mall för vilka mål församlingen och Hillel ska sträva efter. Det är de själva, genom styrgruppen med representanter från både församling och skola, som formulerar de mål och visioner som är aktuella för det judiska livet i Stockholm, med fingertoppskänsla för den kultur som råder här.

EFI-initiativet leds och stöds av en mängd olika judiska stiftelser, utbildningsnätverk och ideella organisationer med judiska värderingar runt om i världen.

Finansieringen löper över tre år, därefter är förhoppningen att Judiska församlingen och Föreningen Hillel ska driva förändringsprocesserna vidare med egna finanser.

Varför blir inte detta ännu ett projekt som misslyckas efter att finansiärerna drar tillbaka sitt stöd och projektet måste stå på egna ben?
- För att det ska bli långvariga effekter av EFI-projektet satsar vi på att vidareutbilda och stärka de anställda och de volontärer som redan finns i skol-och församlingsverksamhet. Dessutom söker vi upp eldsjälar som själva driver olika judiska initiativ utanför de traditionella verksamheterna. Det judiska Stockholm har en rikedom av kunniga och driftiga individer som gärna delar med sig av sitt engagemang och sina förmågor. Ambitionen är att bygga vidare och stötta de goda, kreativa krafter som redan finns, och att identifiera de alldeles nya, ännu odefinierade initiativ som bubblar under ytan.

Det talas ofta om judisk identitet som en av de viktigaste grundstenarna i det judiska livet. Och visst är identitetsbyggandet viktigt.
- Men EFI-projektet fokuserar mer på det judiska än det judiska identitetsskapandet. Genom att göra saker med judiskt innehåll fördjupar vi vår kunskap och ökar vår nyfikenhet. Engagemanget kan då bli mer långsiktigt och handfast än att det stannar vid diskussioner om vad ens judiska identitet innebär. Glädje och gemenskap i lärande och handling är en förutsättning för en blomstrande judisk framtid i Stockholm.

JOHN GRADOWSKI

 

 

 

Sidan uppdaterad 2021-01-12