Artiklar
Sanna Sjöswärd och Björn Wiman. Foto: Fri Tanke (förlag)

Tjugosjunde januari-priset till Björn Wiman och Sanna Sjöwärd

Journalisten och författaren Björn Wiman och fotografen och författaren Sanna Sjöwärd har av föreningen Förintelsens Överlevande tilldelats 2020 års Tjugosjunde januari-pris.

Det är ett pris som går till någon som arbetat målmedvetet mot antisemitism och främlingsfientlighet.

I pressmeddelandet skriver FFÖ:s ordförande att "Båda har gjort mycket viktiga insatser för att hålla minnet av Förintelsen levande och motverka antisemitism och rasism".

Sanna Sjöswärd har i sitt arbete med ”Fading stories” skildrat överlevande från Förintelsen i porträtt och vittnesmål. Utställningen visades på Fotografiska i Stockholm under 2019. Nu visas en omgestaltad Fading Stories, särskilt anpassad för Svenska kyrkan, som en vandringsutställning i ett flertal kyrkor.

Björn Wiman har, som Föreningen Förintelsens överlevande skriver i sin motivering, ”i drygt tio år regelbundet och kunnigt skrivit om vikten av att vi inte glömmer Förintelsen, att vi ständigt måste påminna oss om att detta är vad en människa kan göra mot en annan människa”.
- Det är svårt att tänk sig en mer hedersam utmärkelse än att bli tilldelad detta pris från just dessa människor som själva överlevt Förintelsen, säger Björn Wiman.

Wiman och Sjöswärd är tillsammans aktuella med boken ”Hatet mot judarna” (Fri Tanke) som utkommer den 27 januari.

I boken har Wiman försökt att lyfta och redogöra för antisemitiska uttryck vare sig de kommer från vänster, höger eller islamistiska miljöer. Enligt honom går hotet mot demokratin och antisemitism alltid hand i hand.
- Vi ser dessa tendenser även idag, bland annat i Ungern, Polen och till viss del i USA. Nyckeln för att bekämpa antisemitism är förståelsen att kärnan i alla konspirationsteorier är antisemitism. Konspirationsteorier innebär alltid att något är fördolt, något måste upptäckas, det är judarna som är kvar när allt annat avtäckts.

Wiman säger att det är farligt att se Förintelsen som en avslutad händelse. Det ska istället betraktas som en pågående erfarenhet som omfattar oss alla.

Boken ”Hatet mot judarna” innehåller fem essäer som belyser antisemitismens historia och yttringar i dagens samhälle. Wiman kände tidigt att det skulle vara förmätet av honom att tro att hans texter skulle vara tillräckliga för att berätta om antisemitsm. Överlevandes porträtt och vittnesmål behövdes för att skapa djupare förståelse.

Sanna Sjöswärd bidrar i boken med de porträtt och vittnesmål från överlevande hon samlat i utställningen ”Fading stories”. Vittnesmålen beskriver de anhöriga som mördades i lägren, i ghetton och de som var på flykt under Förintelsen. Det är vittnesmål från läger där de överlevnaden berövades sin judiska identitet.

Sjöswärd vill att vittnesmålen ska bidra till att sprida kunskap och samtidigt skapa insikter om att vi alla tillsammans måste hindra att historien upprepar sig.
- Att föra historierna vidare, öppna upp för samtal och reflektion kring fördomar är ett av målen, säger Sanna Sjöswärd. Vittnesmål som handlar om kärlek i en tid av hat. Och trots det oerhörda som drabbade de överlevande är det inte hat som präglar dem. Dessa människor står upp som starka förebilder för oss andra.

Sjöswärd drabbades djupt av dessa personliga berättelser. De gav henne en inblick av det ofattbara, smärtsamma och sorgsna som överlevande bär med sig. Hon hoppas att vittnesmålen kan väcka människors känsla att våga säga ifrån när det behövs. För henne handlar om hur vi ser på varandra som medmänniskor. 

Vanligtvis delas tjugosjunde januari-priset priset ut med publik under minnesceremonin i Stockholms Stora synagogan på Förintelsens minnesdag. På grund av coronapandemin kommer ingen publik att närvara vid minnesceremonin i år, istället kommer den sändas digitalt (https://jfst.se/om-oss/kalender/2021/januari/foerintelsens-minnesdag/)

Bland talarna finns Eva Byk som överlevde Förintelsen och statsminister Stefan Löfven. Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia kommer att närvara vid ceremonin. Ceremonin arrangeras av Judiska församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens överlevande i samarbete med Forum för levande historia, Svenska kommittén mot antisemitism och Judiska museet.

PETRA KAHN NORD

Sidan uppdaterad 2021-01-27