Artiklar
Den samiska flaggan. Foto: Sametinget

Sametinget kräver lag för språkliga rättigheter

Sametinget begär att regeringen påbörjar ett lagstiftningsarbete med syfte att ta fram en särskild lag som säkerställer det samiska folkets språkliga rättigheter utifrån Sveriges folkrättsliga åtaganden.

 Sametinget ser behov av en särskild lag som säkerställer samernas språkliga rättigheter och som  synliggör och stärker Sametingets ansvar att leda det samiska språkarbetet. En sådan lag skulle även utgöra ett led i ett ökat självbestämmande. Det skriver Sametinget i ett pressutskick.

Ambitionen är att harmonisera nationell lagstiftning med Norge och Finland i enlighet med intentionerna i Nordisk Same­konvention och därigenom underlätta gränsöverskridande samarbete.
- Sametingets språknämnd har vid flera tillfällen framfört behov av inrättande av en särskild lag som beaktar de samiska språkens behov och som därmed kan innebära ett utökat skydd där alla de samiska språken omfattas, säger Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd.
 
Som nationell minoritet omfattas och skyddas det samiska folkets språkrättigheter av Europa­rådets språkstadga och ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ram­konventionen) och utifrån samernas särställning som urfolk, bland annat Urfolksdeklarationen.
- För oss som samer har en särskild lag stor betydelse eftersom den även skulle ge det samiska folket större utrymme att utforma det språkpolitiska arbetet. Det är ett steg i rätt riktning för ett ökat självbestämmande. Även ur ett utbildningsperspektiv finns skäl att reglera samernas språkliga rättigheter i en särskild lag, säger  Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd.
 
MALIN A JUNKKA
Sidan uppdaterad 2021-02-08