Artiklar
Mattias Åhrén. Foto: Anna Kråik

Åhrén ska utreda strategi

Mattias Åhrén ska utreda hur Region Jämtland Härjedalens strategi för att identifiera och efterleva samers rättigheter ska se ut.

 

- Jag ser verkligen fram emot att ta mig an detta med hull och hår! Ambitionen är att, tillsammans med övriga medarbetare i Regionen, producera ett resultat till gagn för samtliga de som lever och verkar i Jämtland Härjedalen, vilket också kan tjäna som en ledstjärna för andra regioner och Sverige i övrigt.

Mattias Åhrén har samiskt ursprung, med rötter i Frostviken i norra Jämtland. Efter mycket flyttande, både som barn och vuxen, bor han nu också där. Bland stoppen dessförinnan kan nämnas juristexamina från universiteten i Stockholm och Chicago, och arbete på advokatkontor och tingsrätt i förstnämnda stad. S
 
Sedan knappa tjugo år tillbaka har arbetet fokuserat på områdena internationell rätt, människorätter, urfolksrättigheter och samiska rättigheter, praktiskt såväl som akademiskt, huvudsakligen med Tromsö i Nordnorge som bas.
- Praktiskt har jag deltagit i otaliga internationella processer, främst på uppdrag av Samerådet, men också som expert för olika FN och andra internationella organ och även ibland för den svenska regeringen. Här kan kanske särskilt nämnas att jag hade en central roll i förhandlingarna som ledde fram till antagandet av FN:s Deklaration om Urfolkens Rättigheter i 2007, och även var med och tog fram det slutdokument FN:s s k Världskonferens om Urfolkens Rättigheter antog 2014.
 
 
MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2021-02-19