Artiklar
Foto: Kungliga biblioteket

Inbjudan till användardialog angående bibliotek

Kungliga biblioteket (KB) har ett 3-årigt uppdrag att utveckla resursbibliotek för landets nationella minoriteter. Nu bjuder KB och Finlandsinstitutets bibliotek in till samtal om biblioteksanvändning och användarbehov.

Så här ser uppdraget ut; ”Regeringen uppdrar åt Kungl. biblioteket att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för respektive språkgrupp och för landets kommuner.” Ku2020/02691

Resursbibliotek för finska blir Finlandsinstitutets bibliotek. Resursbiblioteket kommer dels att stödja finskspråkiga låntagare i direktkontakt, dels stödja landets alla kommunala bibliotek, folkbibliotek. Stödet är främjande och konsultativt, meningen är att det ska stärka kommunernas biblioteksverksamhet, inte att kommunerna ska få ett minskat ansvar.

KB och Finlandsinstitutets bibliotek bjuder därför in till samtal om biblioteksanvändning och användarbehov. De vänder sig till er som redan i dag använder det lokala folkbiblioteket och till dig som inte använder bibliotek i vardagen.

Dialogen kommer att fokusera på hur dina behov av bibliotek och biblioteksverksamhet ser ut i dag, och vad du skulle önska i framtiden. Det är ett öppet samtal, Man bjuder in alla intresserade, språkbärare eller den som inte ännu kan språket, men har intresse av det finska språket.

Frågor som man vill höra dina åsikter om är till exempel:

- Hur upplever du ditt lokala bibliotek i dag?
- Har du möjlighet att låna de böcker du önskar?
- Finns det finskspråkig verksamhet som intresserar dig?
- Hur önskar du som förälder att din familj stöds av biblioteket?
- Du som är ung vuxen, vad önskar du av biblioteket?
- Du som är äldre, vad vill du se på ditt lokala bibliotek?
- Du som inte använder biblioteket just nu, vad skulle du vilja att biblioteket erbjuder som kan locka dig?

Eftersom det är ett öppet samtal kan du ta upp helt andra frågor också under dialogen. KB vill veta så mycket som möjligt om nuvarande upplevelser och om det du skulle vilja att ditt bibliotek kan erbjuda i framtiden.

Max 100 deltagare per tillfälle. Ingen föranmälan behövs. Samtalet förs på både svenska och finska.

Det erbjuds två tillfällen för digital dialog:


25 mars 17.00-18.30 möteslänk: https://kb-se.zoom.us/j/65212283198

29 mars 17.00 – 18.30 möteslänk: https://kb-se.zoom.us/j/63352300794

Om du inte använt Zoom tidigare finns information här https://www.youtube.com/watch?v=T-PCJmYZhrA

Du kan läsa uppdraget här
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/12/uppdrag-till-kungl.-biblioteket-om-nationella-minoriteters-bibliotek/

MALIN A JUNKKA

 

 

 

 

                 

Sidan uppdaterad 2021-03-15