Artiklar

Lägesrapport; "Utbildningssituationen är allvarlig"

Sametinget överlämnar nu den elfte lägesrapporten över de samiska språken i Sverige till regeringen.

Årets lägesrapport beskriver Sametingets arbete med förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken, utbildningssituationen samt det fortsatta gränsöverskridande språksamarbetet.
 
Samiskt språkcentrum har i årets lägesrapport särskilt uppmärksammat regeringsuppdraget att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.
- Handlingsprogrammet har identifierat åtgärder som är nödvändiga för att utveckla och bevara de samiska språken. Vid överlämningen uppmanade Sametinget regeringen att fastställa handlingsprogrammet och vidta åtgärder så att de samiska språken blir levande och välmående språk som värdesätts i samhället, säger Lars Miguel Utsi språknämndens ordförande.
 
Ett annat fokusområde som Samiskt språkcentrum återkommande uppmärksammat i lägesrapporterna är de brister som finns inom utbildningskedjan. Under detta år har de påtalade bristerna förstärkts ytterligare genom ett öppet brev som Sametinget mottagit från samiska föräldrar som betonar att barn och elever behöver en god samisk språkmiljö för att utvecklas till samiska förstaspråkstalare.
- Utbildningssituationen är allvarlig och Samiskt språkcentrum konstaterar att samiska föräldrar har högre förväntningar och ambitioner vad gäller samiska språken i förskola och skola än vad som erbjuds idag, säger Sylvia Sparrock och Ingegerd Vannar, arbetsledare på Samiskt språkcentrum.
 
I årets rapport uppmärksammas även det språkliga gränsöverskridande samarbetet mellan sametingen i Finland, Norge och Sverige, Norge och Finland som omfattar språknormering, språkvård och Giellavahkku (språkveckan) som initierades under FN:s internationella urfolksspråkår 2019. Ett viktigt framtida samarbetsområde är det internationella urfolksspråkdecenniet IDIL 2022–2032 som kommer att innebära ett intensivt och utmanande arbete för att lyfta och stärka de samiska språken i olika avseenden. Detta enligt ett pressutskick.
 
MALIN A JUNKKA
Sidan uppdaterad 2021-03-15