Artiklar
Arkivbild: Fredrik Sieradzski

Uppdrag till Statens historiska museer att inrätta Sveriges museum om Förintelsen

Regeringen har gett Statens historiska museer i uppdrag att lämna förslag till hur Sveriges museum om Förintelsen ska inrättas inom Statens historiska museers befintliga verksamhet. 

 

 

Statens historiska museer ska inom ramen för uppdraget lämna förslag på inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen som ett museum inom myndigheten, samt vilken inriktning som Sveriges museum om Förintelsens verksamhet bör ha (i enlighet med Stockholmsdeklarationen från 2000, samt IHRA:s Ministerdeklaration från 2020).

En utgångspunkt ska vara att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige ska stå i centrum för verksamheten.
- Jag är glad att regeringen idag kan ge detta viktiga uppdrag till Statens historiska museer. Att inrätta museet inom Statens historiska museer markerar att Förintelsen på många sätt är en del av Sveriges historia. Myndigheten har en gedigen expertis vad gäller samling och arkiv, pedagogiska metoder samt inom produktion av utställningar och digitalt material. Myndigheten har därtill en väl etablerad samverkan både med institutioner och civilsamhället i Sverige, men också med internationella organisationer, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Sveriges museum om Förintelsen kommer att utföra sitt uppdrag i samverkan med de överlevande och deras anhöriga, det judiska och romska civilsamhället samt andra berörda. Länsmuseerna och lokala museer, exempelvis Malmö museer, bör få en särskild roll, både för att det underlättar för hela landets befolkning att ta del av verksamheten och för att berättelser, vittnesmål, föremål och platser med anknytning till Förintelsen finns i hela landet.

I uppdraget ingår även att lämna förslag på vilka av de uppgifter som i dag utförs av Forum för levande historia som bör samlas i det nya museet. Detta förslag ska utarbetas i dialog med Forum för levande historia. Statens historiska museer ska även lämna förslag på lämplig lokalisering i Stockholm.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 18 juni 2021. Regeringen har som ambition att Sveriges museum om Förintelsen ska vara inrättat i Statens historiska museer samt inleda en publik verksamhet senast den 1 juli 2022.

Forum för levande historia fick den 18 mars 2021 i uppdrag att, som ett led i förberedandet av inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen, samla in föremål, berättelser, dokument och arkivmaterial från överlevande och deras liv i Sverige. I uppdraget ingår även att göra en kartläggning av befintliga samlingar som innehåller information om överlevande med anknytning till Sverige eller material från deras liv i Sverige. Arbetet ska göras i dialog med Statens historiska museer och redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2022. Forum för levande historia har i budgetpropositionen för 2021 fått 10 miljoner kronor för genomförandet av uppdraget.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2021-03-19