Artiklar
Den samiska flaggan. Foto: Sametinget

Ny e-utbildning om samisk kulturförståelse

Fyra regioner som utgör kunskapsnätverket för samisk hälsa har tagit fram en webbutbildning för vårdpersonal som ska öka kunskapen om samisk kultur och samers rättigheter i hälso- och sjukvården.

-Vår främsta målgrupp är vårdpersonal, men utbildningen är öppen för alla och vi vill att så många som möjligt ska gå den. Vi vill sprida kunskap och vi hoppas den leder till ökad kulturförståelse, säger Laila Daerga, länskoordinator för kunskapsnätverket för samisk hälsa i Region Västerbotten.

Utbildningen är den första i sitt slag i Sverige och lanserades i november 2020. Kunskapsnätverket för samisk hälsa som omfattar landets fyra nordligaste regioner såg ett behov av att öka förtroendet för vården bland samer och öka vårdpersonalens samiska kulturförståelse så att inte samer upprepade gånger behöver förklara sin kulturella bakgrund. ”Jag har inga problem att tala svenska med läkaren. Problemet är att han inte förstår vem jag är”. Så säger en samisk patient och citatet går att läsa på e-utbildningens första sida och ger en bild av de kunskapsluckor som finns idag.

-Forskning visar att de samiska patienterna upplever att vårdpersonal saknar både kunskap och förståelse, förklarar Laila Daerga.

Utbildningen består av sex områden; urfolket samer och samers rätt, samisk historia, kultur och identitet, rasism och diskriminering, hälsa och sjukdom och kommunikation och vårdbesök.
-I slutet finns det reflektionsförmågor för att få möjlighet att tänka till lite extra. Det går också bra att gå ut och in utbildningen och dela upp den.

Varje modul tar cirka 20 min att gå igenom. Två moduler riktar sig specifikt till vårdpersonal, övriga är mer allmänna.
-Det finns också filmsnuttar där samer delar med sig av sin upplevelse av kontakter med vården och av samiska kulturyttringar.

Styrgruppen för kunskapsnätverket för samisk hälsa har varit delaktiga i att ta fram utbildningen. Laila Daerga berättar att kunskapsnätverket fått bra respons från vårdpersonal.
-De tycker utbildningen är informativ och en källa till kunskap och hela poängen är ju att den ska göra nytta.

Gå e-utbildning i samisk kulturförståelse (skapa nytt användarkonto för att kunna logga in)

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2021-03-23