Artiklar

"Vi vill erbjuda språk- och kulturanpassad vård"

Region Norrbotten har beslutat att starta ett projekt med att förbättra arbetet med samisk hälsa. I detta ingår att vid Jokkmokks Hälsocentral skapa en samisk resursenhet i Norrbotten.

En samisk resursenhet vid Hälsocentralen i Jokkmokk är ett åtagande som man fått från Regionen. En sådan enhet ska arbeta för att förbättra vården för samer och ha hela länet som upptagningsområde.
– Regionen vill arbeta för att förbättra den samiska vården och att vården ska ske på lika villkor, säger Risten Utsi, läkare på Hälsocentralen.


Hon hänvisar till en studie som visar på att renskötare mer sällan söker vård, de är mindre nöjda med vården och har mindre tilltro till den vård de får.
– Därför är det viktigt att anpassa vården till att samer får möta en person som även förstår deras kultur och levnadssätt. Vi vill erbjuda språk- och kulturanpassad vård och vill att all vårdpersonal ska ha goda kunskaper om samiskt språk och kultur för att på så sätt ha bättre förutsättningar för att bemöta samiska patienter, säger Risten Utsi.
 
För stunden är man på gång att i ett projekt anställa en samisk hälsohandledare, en slags kulturell tolk som göra att de behövande som minoritet ska mötas på ett bättre sätt och att mötet ska ske på lika villkor.
 
Risten Utsi lyfter fram en strategi som hon varit med om att ta fram, Samisk hälsa 2020-2030. Enligt henne är det av största vikt för en bra vårdrelation att det skapas en god relation som i sin tur ger en trygghet i vårdrelationen.
– Även om man har tappat sitt eget språk är det viktigt att bli mött i sin egen kulturbakgrund. Bara den symboliken kan bli en dörröppnare för dem som har ett behov av att uppsöka Hälsocentralen. Vi bygger upp en kunskap om minoriteterna kulturer och hur de lever och tänker, hos dem som jobbar här, säger Risten Utsi.

Ett sätt att anpassa sig är att ta hänsyn till de samiska näringarna. Till hösten ska alla kunna ha tillgång till en digital funktion. Det kan till exempel uppstå ett vårdbehov vi en kalvmärkning.
– Vi behöver en större flexibilitet. Det ska gå att koppla upp sig, var man än befinner sig i länet, säger Risten Utsi.

Vad som blir av vikt för en samisk resursenhet är att använda sig av de samiska kompetenserna inom vården. Enligt Risten Utsi är det en kompetens som inte alltid syns eller används och hur att använda dessa kompetenser på bästa sätt är något som är något kunskapsnätverket arbetar med.

Arbetet med en samisk resursenhet går stadigt framåt och den 15 april börjar en ny länskoordinator att arbeta med frågor om samiska hälsa.
– Vi är två samisktalande läkare på Hälsocentralen i Jokkmokk. Från hösten torde vi kunna ta emot patienter från hela länet för bedömningar och remisser. Då kan vi även möta patienterna via en videokonfrontation, säger Risten Utsi.
 
HASSE STENUDD
Sidan uppdaterad 2021-03-31