Artiklar

Sök bidrag för film!

Nu kan du söka stöd för filmvisning och filmkurser på de nationella minoritetsspråken.

Filminstitutet uppmuntrar regioner och kommuner att nationella minoritet-samordnare samverkar med de som arbetar med filminsatser för barn och unga. 

2020 fick till exempel Region Västernorrland 100 000 kronor i stöd för att stärka sitt arbete med referensgrupper, filmfestivaler och talangutveckling med nationella minoritetsperspektiv. Det går också att söka stöd för filmvisning eller arbete med filmpedagogiska insatser på en skola eller en kommun.

Det finns två stöd att söka – ett för kommuner och regioner kan man söka det filmkulturella stödet för filmpedagogiska insatser, t ex språkstärkande filmkurser. Det andra kan sökas av producenter och biografer och andra visningsaktörer för t ex filmvisning, dubbning med mera (2020 fick till exempel Bautafilm stöd för att dubba Mamma mu till sydsamiska)

Syftet är att stärka tillgängligheten till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. Men även insatser som stärker perspektiven är välkomna att söka. 

Läs mer!

https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/nationella-minoriteter/

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-03-26