Artiklar
Bild från Mångkulturellt centrum.

Insamling av minnen

Mångkulturellt centrum arbetar just nu med att samla in berättelser av minnen från folkmord och brott mot mänskligheten.

Mångkulturellt centrum (MKC) är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet. Centrumet bedriver utbildning, forskning och bokutgivning. I kulturhuset i Fittja i Stockholm välkomnar man besökare till utställningar, bibliotek, konstpedagogisk verkstad, butiken samt restaurang. Läs mer här https://mkcentrum.se/om-mkc/
 
Genom insamlingen hoppas centrumet få in berättelser från människor som har egna eller ärvda minnen av brott mot mänskligheten. Målet med insamlingen är att höja kunskapen om folkmord och brott mot mänskligheten hos allmänheten och att öka förståelsen om upplevda och ärvda trauman. Centrumet vill välkomna dig som lever med egna eller ärvda minnen av brott mot mänskligheten att dela din berättelse.
 
Till hösten öppnar Mångkulturellt centrum en ny utställning som har fokus på folkmord och brott mot mänskligheten från 1900-talets början till vår nutid. Utställningen kommer till viss del att bygga på de berättelser och minnen som invånare i Stockholm skickar in till centrumet. Utöver detta kommer alla berättelser arkiveras i Mångkulturellt centrums egna arkiv, i Nordiska museets arkiv samt hos Institutionen för språk- och folkminnen. 
 
Den som är intresserad är välkommen att boka tid för intervju eller skicka in sin berättelse skriftligen. 
Skicka in din berättelse eller anmälan till intervju senast 18:e april till minnen@mkcentrum.se  
 
Här hittar du mer information om insamlingen på hemsidan: https://mkcentrum.se/vi-soker-din-berattelse/

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-04-12