Artiklar

E-böcker på romani chib och samiska – nu lansers läsappen Bläddra!

Nu kan alla i landet läsa e-böcker på romani chib och samiska. I dag släpper Kungliga biblioteket (KB) Bläddra, som är en app med litteratur på språken.

 

Tjänsten är en del i KB:s satsning på biblioteksverksamhet för Sveriges nationella minoriteter. 
 
Bläddra går att ladda ner till mobiler och surfplattor och är helt kostnadsfri för användaren. Den som vill läsa e-böckerna behöver inte heller skapa något konto eller logga in.
– Vi är glada över att kunna presentera den här första versionen av läsappen Bläddra. Vår förhoppning är att den som talar något av de romska eller samiska språken ska ha stor glädje av den. Dessutom är appen ett stöd för biblioteken, som kan använda den i sitt läsfrämjande arbete, säger Oskar Laurin, enhetschef för Bibliotekssamverkan på KB.
 
I slutet av förra året fick KB ett regeringsuppdrag som innebär en satsning på Sveriges nationella minoriteters biblioteksverksamhet. Det omfattar de fem minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Redan innan KB fick uppdraget pågick arbetet med Bläddra som ett pilotprojekt där fokus var e-böcker på romani chib och samiska. Det långsiktiga målet är att appen ska innehålla litteratur på samtliga fem nationella minoritetsspråk. 
 
Samverkan har varit en ledstjärna under hela arbetet med att ta fram appen. Projektet har exempelvis haft en referensgrupp, där alla viktiga vägval har förankrats. Referensgruppen består av representanter för alla nationella minoritetsspråk, för regional biblioteksverksamhet och för myndigheter som arbetar med språken.
– Bläddra visar tydligt vad vi kan åstadkomma genom god samverkan, inom biblioteksvärlden men också med andra aktörer. Samarbetet med de nationella minoriteternas organisationer och bokförlagen har exempelvis spelat en avgörande roll. Nu ser vi fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för att främja läsning på de nationella minoritetsspråken, säger Oskar Laurin.
 
Vid lanseringen innehåller Bläddra cirka 50 boktitlar, som nu för första gången blir tillgängliga som e-böcker. Tidigare har det inte funnits någon digital utgivning på varken romani chib eller samiska. 
 
Börja använda Bläddra!
•  Bläddra i Google Play (för mobil/surfplatta med Android)
•  Bläddra i App store (för Iphone/Ipad)
 
Mer information och grafiskt material
Arbetar du på bibliotek eller en annan organisation där du vill sprida information om Bläddra? På KB:s webbplats (kb.se/bladdra) kan du ladda ner webbbilder och affischer för utskrift. Där finns även mer information om appen, vanliga frågor och svar samt instruktioner för användning.
 
 
MALIN A JUNKKA
Sidan uppdaterad 2021-04-20