Artiklar

Vuxenskolan erbjuder kurser i minoritetsspråk

Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg erbjuder från 2021 kurser i Sveriges nationella minoritetsspråk finska, samiska, jiddisch, romani arli, och meänkieli. 

Under vårterminen erbjuds både nybörjar- och fortsättningskurser. Idén är enkel men brilliant. Är man intresserad av att gå en kurs gör man en intresseanmälan på hemsidan, när sex personer visat intresse kan en kurs starta. Eftersom kurserna ges digitalt, via zoom, kan man delta oavsett var i världen man bor. Det enda som krävs är ett svenskt personnummer.

Kursinnehållet styr cirkelledaren och kursdeltagarna tillsammans. Ledaren utforskar deltagarnas nivå och intresse vid kursstart och bygger kursen utifrån dessa faktorer. Det är det informella lärandet som är i centrum. Innehållet i kurserna kan vara lika mycket diskussioner om identitet och kultur som regelrätt undervisning i språk.

För tillfället är kurser i finska (nybörjar- och fortsättningsnivå) igång, ännu en kurs i finska för nybörjare efterfrågas redan. Kurser i jiddisch, nordsamiska och romani arlikurs startar i april. För meänkieli har man fått in en intresseanmälan, för att det ska bli en kurs måste fler anmäla intresse.

Antti Yliselä, nytillträdd avdelningschef på Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg, identifierade snabbt att det fanns ett behov av kurser inom de nationella minoritetsspråken.  Yliselä arbetade tidigare på Göteborgs stads grundskoleförvaltning som controller för mänskliga rättigheter där han kombinerade mänskliga rättigheter med utbildning.
- Det finns fortfarande stor okunskap om Sveriges nationella minoriteter i Sverige. Majoriteten av svenskar vet inte ens vilka våra fem nationella minoriteter är. Sverige får regelbundet internationellt kritik för att vi inte gör tillräckligt för våra nationella minoriteter. Den kommunala verksamheten är dessutom bunden av kravställningar som ibland kan vara stelbenta. Studieförbunden har möjlighet att vara mer flexibla och därför erbjuda mer av det som våra nationella minoriteter verkligen efterfrågar.

När Yliselä började på Studieförbundet Vuxenskolan föreslog han direkt att man skulle satsa på att erbjuda kurser i de nationella minoritetsspråken.

Lina Brustad, folkbildningschef på Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg, berättar att det var svårare att starta kurserna än vad de först trott.
- Tyska är tyska, det är lätt att skapa en kurs för att lära sig tyska. Många av minoritetsspråken har olika dialekter, språkvariteter och så finns det identitetsmässiga faktorer att ta hänsyn till.

Lina säger att arbetet är mödan värt eftersom det är många som är så glada för att de erbjuder kurserna. En deltagare skickade ett mail till Studieförbundet Vuxenskolan och berättade att ”jag grät av glädje när jag såg att ni erbjuder de här kurserna”.

Ida Christin Eriksson och Jon Warghed är anmälda till en kurs i nordsamiska som startar inom kort. Ida Christin växte upp i en samisk familj där språket hade gått förlorat.
- För min morfar var nordsamiska modersmålet, mina föräldrar förlorade språket på grund av Sveriges politik. Jag vill ta tillbaka språket, därför har jag studerat nordsamiska på olika sätt under hela mitt liv.

Jon, som är Idas sambo, har inte själv någon samisk bakgrund, men han vill lära sig mer om den kultur som betyder så mycket för Ida. Dessutom, berättar Jon, är han väldigt språkintresserad.

Paret har tidigare gått en distanskurs i nordsamiska på Uppsala universitet. Kursen var akademisk och mycket vikt lades vid grammatik och regler. De säger att det också hade sin poäng, men att förväntningar på Studieförbundet Vuxenskolan kurs är att det ska finnas mer plats för att testa språket, att prata avslappnat och ledigt med andra i vardagliga situationer.
- Vi hoppas att kursen kommer att innebära att vi kommer att lära oss fler slangord, ett kontaktnät till andra som pratar nordsamiska och så tycker vi att det är kul att göra detta tillsammans som par!

Att cirkelledaren kommer från Arjeplog och har nordsamiska som modersmål ser Ida Christin och Jon som väldigt positivt, det gör att cirkelledaren har rätt uttal och att språket blir mer levande. Kursen i nordsamiska startar den 15 april och alla platser är redan uppbokade. Fler kurser i nordsamiska planeras därför redan.

PETRA KAHN NORD

Sidan uppdaterad 2021-04-21