Artiklar
Illustration från Region Gävleborg.

Särskilda uppdrag med nationella minoriteter hos Region Gävleborg

Region Gävleborg söker personal som vill jobba med nationella minoritetsfrågor.

Region Gävleborg utlyser våren 2021 särskilda uppdrag kopplade till Sveriges nationella minoriteters kultur och språk.

Vill du vara med och bidra till främjande och synlighet av Sveriges nationella minoriteters kultur och språk? Eventuellt särskilt bidra till barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur? Så skriver regionen på sin hemsida.

"Oavsett om du identifierar dig som en del av en nationell minoritet eller inte, om du pratar ett nationellt minoritetsspråk eller inte, kan du som professionell kulturskapare, kulturförmedlare eller forskare verksam eller boende i Gävleborg anmäla ditt intresse för att få ett av Kultur Gävleborgs särskilda uppdrag."

MALIN A JUNKKA

Läs mer här om hur du ansöker!
https://www.regiongavleborg.se/kultur/stod-bidrag-priser-och-stipendier/uppdrag-till-kulturskapare/tematiska-uppdrag/sveriges-nationella-minoriteters-kultur-och-sprak

Sidan uppdaterad 2021-04-26