Artiklar

När Finland kom till Sverige

Den 26 april till 26 maj visar Stadsarkivet i Malmö vandringsutställningen ”När Finland kom till Sverige – Kun Suomi Ruotsiin muutti” som består av intervjuer och fotografier.

Under 1960- och 70-talen flyttade fler än 320 000 personer från Finland till Sverige och för femtio år sedan nådde flyttvågen sin kulmen. Nu visar Malmö Stadsarkiv Sverigefinska Riksförbundets vandringsutställning om dem som flyttade.

Utställningen ger kunskap om sverigefinnarnas historia och om den stora arbetskraftsinvandringen från Finland till Sverige i slutet av 1960- och i början av 1970-talet. Syftet är att öka kunskapen om sverigefinnar och belysa den gemensamma historia som Finland och Sverige har.

Intervjuerna har sammanställts i en utställningskatalog som gör det lätt att följa utställningen. Katalogen finns på både finska och svenska.

Utställningen är en vandringsutställning som tagits fram av Sverigefinska Riksförbundet med stöd av Statens Kulturråd. Den visas som en del av Öppna Malmö - stadens satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Läs mer om Malmö stads arbete med nationella minoriteter här.

Malmö Stadsarkiv har öppet vardagar kl 10-18 och tar emot 20 besökare åt gången i lokalerna.

Malmö Stadsarkivs hemsida

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-04-27