Artiklar

Ny webbaserad utbildning med fokus på romska livsvillkor

RIKC i Malmö har i samarbete med HÅPP, ett flerårigt EU-finansierat projekt i Malmö stad, tagit fram utbildningssidan Romska livsvillkor, en webbaserad utbildning med fokus på romska livsvillkor och nationell minoritetslagstiftning. 
Utbildningen utgörs av olika delar så som att läsa texter, lyssna på begreppspodd samt titta på en filmad föreläsning.

Utbildningen avslutas med en föreslagen forumträff där tanken är att medarbetarna tillsammans på sin arbetsplats kan diskutera det de tagit del av. 
Nu finns utbildningen på RIKC:s hemsida här och är öppen för alla att använda sig av.

I begreppspodden förklarar man tre viktiga och vanligt förekommande begrepp. Begreppen och ordningen som de kommer i podden är: nationell minoritet, nationell minoritetslagstiftning och antiziganism.

Filmen visar Romsk inkludering på kommunal nivå. RIKC föreläser om sitt uppdrag och arbetssätt, nationell minoritetslagstiftning och den handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö som omfattar samtliga förvaltningar i kommunen.

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) är en enhet tillhörande Stadsarkivet, kulturförvaltningen, och arbetar med implementeringen av nationell minoritetslagstiftning på kommunal nivå för romer i Malmö.

Mer om utbildningen här!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-05-18