Artiklar

Enkätundersökning ska ge bättre kunskap om unga romer

Länsstyrelsen i Stockholm har en pågående enkätundersökning som vänder sig till unga som identifierar sig som rom och är mellan 13 - 25 år. 

Den här enkätundersökningen vänder sig till dig som är 13-25 år och identifierar dig som rom. Länsstyrelsen i Stockholm använder i enkäten rom som ett samlingsnamn för olika romska grupper med olika språkvarianter, kulturer och traditioner, till exempel resanderomer, finska romer, svenska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer.

Enkätundersökningen genomförs för att Länsstyrelsen i Stockholms län ska få bättre kunskap om unga romer upplever att de har tillgång till sina rättigheter. Enkätsvaren ska användas för att ta fram förslag på vad samhället kan göra för att det ska bli bättre för unga romer.

Det är frivilligt att svara på enkäten. Du som svarar på enkäten är anonym och inga svar som du lämnar kan kopplas till dig. Dina svar läggs samman med alla andras svar och presenteras som en helhet. Svaren kommer att sparas. I enkäten ställs det frågor om trygghet, hur du upplever att du blir bemött, och om du tycker att du får ta del av dina rättigheter. Om du deltar är det viktigt att du svarar på alla frågor som du kan svara på. Det är 20 frågor i enkäten.

Du kan fram till den 30 maj besvara på enkätundersökningen.

Du hittar den här!

MALIN A JUNKKA
 

 

Sidan uppdaterad 2021-05-10