Artiklar

Dialogmöten om insatser mot antiziganism

Länsstyrelsen Stockholm bjuder in till dialogmöten. Välkommen att delta på det möte som passar din ålder.

- Identifierar du dig som rom och är 13–25 år?
- Vill du göra din röst hörd i Länsstyrelsens arbete med att ta fram förslag på insatser mot antiziganism (rasism mot romer)?
- Bor du i någon av våra 290 kommuner?

FÖR DIG SOM ÄR 13–18 år
Datum: Tisdag den 1 juni, kl.17.00–18.00

FÖR DIG SOM ÄR 19–25 ÅR
Datum: Onsdag den 2 juni, kl.17.00–18.00

Anmäl dig senast söndagen den 30 maj genom att mejla till minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.se. Skriv ”Dialogmöte” och datum för det möte du vill delta i, så skickas en länk till mötet.

Om du har frågor, kontakta Länsstyrelsen Stockholm på telefonnummer: 010-223 17 34.

Dialogmötena genomförs inom ramen för ett regeringsuppdrag. Läs mer om uppdraget här: https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/05/uppdrag-till-lansstyrelsen-i-stockholms-lan-att-oka-kunskapen-om-romska-barns-och-ungas-utsatthet-for-antiziganism/

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-05-20