Artiklar
Yannick Porter och Patricia Fjellgren. Foto: Privat

Så ska Östersund bli Åarjelsaepmies Jokkmokk

Kan Staare, Östersund, bli en mötesplats för samer i syd på samma sätt som Jokkmokk i norr? Den målsättningen har i alla fall kommunens kurs- och aktivitetssamordnare för samiska frågor, Patricia Fjellgren, som under året undersökt förutsättningarna och skapat en handlingsplan för detta med konsulten Yannick Porter.

Patricia Fjellgren arbetar sedan förra hösten på Östersunds kommun vid sidan av kommunens samordningsansvarige för minoritetsfrågor Camilla Olofsson. Att man även anställt en person vid sidan av det som stadsbidraget klarar av tycker Patricia är ett tecken på att kommunen tar de samiska frågorna på allvar. 

Patricia har arbetat inom det samiska samhället i stort sett hela sitt vuxna liv. Hon gick in i det här jobbet med många föreställningar och "sanningar" men kartläggningen som hon arbetat med sedan årsskiftet har gett henne många nya insikter. 
- Nu har de fått säga vad de tycker och vad de faktiskt saknar. Det var en jättebra process. En utmaning i tidigare arbeten har varit känslan av att vi släcker bränder då språket är så hotat. I den här processen så har vi arbetat djupare och verkligen fokuserat på lyssnandet och frågan vad är det som den samiska befolkningen behöver.

Till sin hjälp med revitaliseringskartläggningen har hon haft konsulten Yannick Porter,  organisationsutvecklare och processledare. Språkrevitalisering är en process som innebär att genom innovativa metoder försöka vända en språkbytesprocess och återuppliva ett hotat språk. Syftet med kartläggningen har varit att förstå möjligheter och utmaningar i att forma Östersunds Kommuns arbete kring samiska språk och kulturaktiviteter och kurser.
- Vi har jobbat med ett arbetssätt som kallas "design thinking" och ett förhållningssätt som har möjlighet att adressera komplexa utmaningar på kreativa sätt. De utmaningar som de samiska språken och kulturen står inför är väldigt komplexa, berättar Porter.

I kartläggningen skriver författarna att Staare/Östersund historiskt varit ett nav i Åarjelsaepmie och har goda förutsättningar för att bli det igen.
- Det är staden som samer från kranskommuner åker till för att göra sina ärenden, gymnasieelever flyttar till för att gå på gymnasiet och ett hem för samer som bor här. Här samlas samer från hela Saepmie, i olika åldrar, professioner och bakgrunder. Det finns samiska arbetsplatser som Sametinget och Gaaltije. Det finns potential att Östersund skulle kunna bli Jämtlands Jokkmokk, säger Patricia.

I handlingsplanen som tagits fram är syftet att skapa ett levande Åarjelsaepmie, som betyder Sydsápmi på sydsamiska. Det går inte att begränsa sig till endast Östersunds kommun då.
- Vi är beroende av alla som kommer hit, vi måste nå alla som har ärenden här, säger Patricia.

Nyckeln i detta är att skapa mötesplatser för det samiska. Och att engagera och stötta ekonomiskt de som redan i dag arbetar med att exempelvis erbjuda kurser i språk eller slöjd. Det kan handla om lokaler eller annat. Patricia säger att det är viktigt att även nå de som inte i dag visar sin samiska identitet men bor i Staare. Hon drömmer ett samiskt kvarter i Östersund i framtiden. 
- Det är viktigt att man får leva också, tala språket och bära sin kolt. Inte bara gå kurser i att lära sig samiskan eller att sy.

En röd tråd i arbetet framöver för Patricia på kommunen blir att hitta samiska aktörer att samarbeta med. 
- Det är inte kommunen som ska säga vad som behövs. Det ska komma underifrån och vi ska stötta upp så det blir verklighet.

Hon poängterar att hennes tjänst inte är ett projekt och att kommunen menar allvar med frågorna. Däremot finns det en del juridiska utmaningar när man vill arbeta utanför kommunens gränser för att lyckas med idén om att Staare ska bli en stor mötesplats för samer. Men båd Patricia och Yannick, som avslutar sitt projekt nu, är positiva och ser möjligheterna för ett levande Åarjelsaepmie med Staare som bas.

I dag släppte kommunen även ett samiskt nyhetsbrev. Vill du prenumerera på det så klicka in på denna länk! https://mailchi.mp/7ff098008e58/ett-levande-aarjelsaepmie

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2021-05-31