Artiklar

Isof vill ha dina synpunkter!

Vilka åtgärder tycker du bör prioriteras för bevarandet av de nationella minoritetsspråken? Bidra gärna med dina synpunkter!

Hösten 2020 lämnade Isof in ett handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken till regeringen. I handlingsprogrammet listades över 80 förslag på tänkbara åtgärder.

I maj 2021 fick Isof ett nytt uppdrag av regeringen som består i att välja ut de sex förslag ur handlingsprogrammet som bedöms vara viktigast att genomföra för varje nationellt minoritetsspråk. Här vill Isof gärna ha era synpunkter!

Myndigheten välkomnar alla som har en anknytning till finska, jiddisch, meänkieli och romska att lämna in synpunkter på vilka åtgärder som bör prioriteras. Synpunkterna ska lämnas senast den 15 juni 2021.

Mer information om förslagen och hur du lämnar dina synpunkter finns på isof.se/oppet-samrad.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-06-01